10 months ago - Translate

O gemi sığındığı limanı özleseydi, bir yolunu bulur… Bütün engelleri ve dalgaları aşar, yine de gelirdi.