EN ÖNEMLİ İKİ NAMAZ: SABAH VE İKİNDİ

Yazar:Bünyamin ERUL, Kategoriler:186.Sayı, Haberler, Hadis
"Özellikle bu iki namaz üzerinde durulmasının hikmeti¸ sabah namazının uyku sebebiyle¸ ikindi namazının ise iş yoğunluğu sebebiyle birçok kimse tarafından kaçırılmasından dolayıdır."

Posted May 5,2019 in History and Facts.

ismet demir
11 Followers 149 Views

"zellikle bu iki namaz zerinde durulmasının hikmeti sabah namazının uyku sebebiyle ikindi namazının ise iş yoğunluğu sebebiyle birok kimse tarafından kaırılmasından dolayıdır."

Mslmanlar zerine her gn farz olan beş vakit namazdan ikisinin yani sabah ve ikindi namazının fazileti zerinde durulmasına işareten Sevgili Peygamberimiz şyle buyurmaktadır:

Gece ve gndz melekleri nbetle yanınıza gelip giderler. Sabah ve İkindi namazlarında toplanıp nbet değiştirirler. Sonra geceyi yanınızda geiren melekler Allah'ın huzuruna ıkarlar. Allahu Tel da bildiği hlde meleklere: ‘Kullarımı ne halde bıraktınız?' diye sorar. (Melekler de): ‘Yanlarından namaz kılarlarken ayrıldık yanlarına geldiğimizde namaz kılarken bulduk.' cevabını verirler.1

Bu iki vakit namazın diğerlerine nispetle nemi meleklerin şahitliği ile anlatılmaktadır. Hadiste anlatılan bu tablo aslında şu ayetlerdeki anlatım ile uyum ierisindedir:

Namazlara ve orta namaza devam edin; gnlden boyun eğerek Allah iin namaza durun.2Buradaorta namazolarak ifade edilen namazın genellikle sabah veya ikindi namazı olduğu zerinde durulmaktadır.

Gneşin batıya ynelmesinden gecenin kararmasına kadar namaz kıl; bir de sabah namazını zira sabah namazına melekler şahit olur.3

Peygamber (s.a.v.) bir gece ayın on drd olan bedir gecesi aya baktı da şyle buyurdu:Sizler şu ayı hibiriniz mahrum olmaksızın zahmetsizce grdğnz gibi Rabbinizi de ylece greceksiniz. Artık gneşin doğmasından ve batmasından evvelki namazları gcnz nispetinde kılınız.Sonra şu yeti okudu:Rabbini gneşin doğuşundan evvel ve batışından nce hamd ile tesbh et!4

zellikle bu iki namaz zerinde durulmasının hikmeti sabah namazının uyku sebebiyle ikindi namazının ise iş yoğunluğu sebebiyle birok kimse tarafından kaırılmasından dolayıdır.

Birok lim hadiste bahsedilen meleklerin hafaza melekleri olduğunu sylerken bazı limler de başka melekler olabileceğine işaret etmişlerdir.

Ayrıca Yce Allah'ın kullarının ne yaptıklarını ok iyi bildiği hlde onların durumunu o meleklere sorması namaz kılanlara nasıl şahitlik yaptıklarını bizzat meleklerin kendilerine sylettirmek iindir.

Hadis melekleri gece ve gndz melekleri şeklinde iki grup hlinde gstermekte ve nbetleşe grev yaptıklarından bahsetmektedir. Buna gre nbet değişimi sabah ve ikindi namazlarında gerekleşmektedir. Yce Allah'ın sorusuna verdikleri cevapta ayrılırken de tekrar geldiklerinde de Mslmanların namaz kıldıklarını haber vermektedirler.

Btn bu anlatılanlar ile verilmek istenen mesaj ise Mslmanların bilhassa sabah ve ikindi namazlarının cemaatine devam etmeleri meleklerin haklarında şahitlik yaptığı kimseler arasında olmalarıdır.

Dipnot

1. Muvatta Kasru's-salat 82; Buhr Mevkt 16 Bed'u'l-halk 6 Tevhid 33; Mslim Mescid 210; Ahmed b. Hanbel Musned II. 312.

2. 2/Bakara 238.

3. 17/İsra 78.

4. 50/Kaf 39; Buhr Mevakit 16 26.

ismet demir Articles

Read more

History and Facts
May 5, 2019 | 239 Views

Other
April 4, 2019 | 496 Views

Natural
August 8, 2019 | 349 Views

Science and Technology
May 5, 2019 | 146 Views

Live Style
August 8, 2019 | 101 Views