BERAT KANDİLİN ÖNEMİ

BERAT GECENİN ALLAH'IMIZIN GÜNAHLARIMIZI AFFI,

Posted April 4,2019 in History and Facts.

ismet demir
1 Followers 83 Views

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat Kandili nedir? sorusu araştırılıyor. Berat Kandili ne demek? Kandil gnleri her yıl vatandaşlar tarafından byk bir coşku ile karşılanıyor. İslam alemi bu zel gnlerde dini ibadetlerini ederek Allahtan af diliyorlar. Bolca dua edilen kandillerde televizyonlarda da zel dini yayınlar yapılıyor. 2019 yılının nc kandili Berat Kandili iin araştırmalar başladı. Berat Kandilinin anlamı ve nemi nedir? Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve susuz ıkmak anlamında kullanılıyor. Bu geceyi ibadet ve taatle geirmenin ok sevabı ve feyzi bulunuyor. Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat Kandili ile ilgili merak edilenlere haberimiz ierisinden ulaşabilirsiniz.

Berat kelimesinin aslı ''Berettir.'' Beraat szlkte, ''bir zorluktan kurtarmak ve ber olmak'' demektir. Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mbarek gece; gnahların affı ve kulların temize ıkarılması sebebiyle Beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Bu gecenin drt adı vardır; mbarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mbareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir. Berat Kandili (Beraat Kandili) İslam dininde mbarek kabul edilen gecelerden biridir.

BERAT GECESİ NE OLDU?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfz'dan Dnya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve para para indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzl" denir.

Berat Gecesi İslam alemi iin en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin nemini şyle anlatmıştır;

-Bu yıl iinde doğacak her ocuk, bu gece deftere geirilir.

-Bu yıl iinde leceklerin isimleri, bu gece zel deftere yazılır.

-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

-Bu gece herkesin amelleri Allah Telya arz olunur.

BERAT GECESİNİN FAZİLETİ NEDİR?

Berat Gecesinin fazileti ile ilgili olarak şu hadisler rivayet edilmektedir:

1- Hz. işe (ra) den ,Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bu gece ile ilgili şyle buyurmuştur:

Cebrail as bana gelip şyle dedi:"Bu gece Şaban'ın on beşinci gecesidir. Allah Tel bu gece cehennemden Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tyleri sayısınca insanları Cehennem'den azat eder. Ancak bu gecede Allah şu kimselere rahmet nazarıyla bakmaz. Kendisine şirk koşanların, mslmanlara karşı kin ve dşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile mnasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asi olanların ve iki imeye devam edenlerin yzne bakmaz. " Beyhaki,et-Tergb ve't-Terhib, II 471, V.162 ). (Tirmizi, Savm,39; İbn Mace. İkame,191).

2- Yine Hz. Aişe (ra) validemiz anlatıyor:

Resulllah (sav) geceleyin kalkıp namaza durdu. Secdeyi o kadar ok uzattı ki, ruhunu teslim ettiğini zannettim. Onu byle hareketsiz grnce kalkıp baş parmağını hareket ettirdim, hareket edince yerime geri dndm ve secdesinde şyle dua ettiğini işittim: "Azabından affına sığınırım, gazabından rızana sığınır, senden yine sana sığınır (iltica ederim). Sana gereği gibi hamd etmekten cizim. Sen kendini sen ettiğin gibi ycesin." .( Mslim.Salat. 2229). Başını secdeden kaldırıp namazdan ayrılınca:

-Ey Aişe (Hmeyra) ! Resulullah (sav) in senin hakkını yerine getirmediğini mi zannettin? Buyurdu. Ben:

-Hayır, vallahi Ya Resulellah ! Secdeyi uzatmandan dolayı ruhunun kabzedildiğini zannettim dedim. Bunun zerine Resulullah (sav) şyle buyurdu:

-Bu gece hangi gecedir biliyor musun?. Ben:

-Allah ve Resul daha iyi bilir deyince, Peygamber (sav):

-Bu gece Şabanın on beşinci gecesidir. Allah (cc), Şaban ın on beşinci gecesinde kullarının haline muttali olur, bağışlanma dileyenleri bağışlar, yardım dileyenlere yardım eder, kin tutan kimseleri bu hallerinden vazgeene kadar, mağfiretinden mahrum bırakır. (Beyhaki, et-Tergb ve't-Terhib, II,472.473)

3- Hz. Ali (ra) dan, Peygamber (sav) şyle buyurduğunu rivayet etti.

"Şaban ayının yarısı on beşinci gecesi olunca , o geceyi ibadetle, gndzn orula geiriniz. nk Cenb-ı Allahın rahmeti o gece gneşin batmasıyla dnya semasına tecelli eder ve şyle nida eder: Bağışlanmak, af dileyen yok mu? onu affedeyim, gnahlarını bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? ona rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu? ona şif vereyim. Bir derde mbtela olan yok mu? Derdine deva vereyim. Bu hal gneş doğuncaya kadar devam eder. İbni Mace.İkame.191. et-Tergb ve't-Terhib, II,473)

4- "Allah Tel Şaban'ın on beşinci geresi (Beret gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında btn kullarını bağışlar. " (İbn Mace, İkamet's-Salt, 191; Tirmiz, Savm, 38)

5- Şu beş gecede yapılan dualar kabul edilir, geri evrilmez. Regaip Gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi, Cuma geceleri, Ramazan bayramı gecesi ve Kurban Bayramı gecesi (İbn-i Askir; Muhtarul- Ehadis. H.568)

6- Zeyd oğlu same (ra) dan: Ya Resulellah! Sizin Şaban ayında tuttuğunuz oru kadar hibir ayda oru tuttuğunuzu grmyorum dediğimde şyle buyurdular:

-Bu ay, Recep ile Ramazan arasında yle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gafildir. Bu ayda ameller, Alemlerin Rabbine ykseltilir. Bu nedenle ben de amelimin orulu iken Allaha ykseltilmesini istiyorum.( Nesai.Savm.70. et-Tergb ve't-Terhib, II, 467)

ismet demir Articles

Read more

Sport
August 8, 2019 | 13 Views

Economics and Trade
August 8, 2019 | 29 Views

Economics and Trade
August 8, 2019 | 29 Views

Other
June 6, 2019 | 72 Views

Economics and Trade
August 8, 2019 | 17 Views