YATSI NAMAZI ÖNEMİ

Beş vakit namazla birlikte Hicretten bir buçuk yıl önce farz kılındı. Adını, kılındığı vakitten alır. Arapça'da yatsı namazına "salatül-işa" denir. Dört rekût gayr-i müekked sünnet, dört rekât farz, iki rekât da müekked sünnet olmak üzere top

Posted May 5,2019 in History and Facts.

ismet demir
11 Followers 550 Views

Farz olan beş vakit namazın en sonuncusu.

Beş vakit namazla birlikte Hicretten bir buuk yıl nce farz kılındı. Adını, kılındığı vakitten alır. Arapa'da yatsı namazına "salatl-işa" denir. Drt rekt gayr-i mekked snnet, drt rekt farz, iki rekt da mekked snnet olmak zere toplam on rekttır. Yatsı namazının vakti ierisinde kılınan rektlık vitir namazıyla birlikte, yatsının vakti ierisinde toplam n rekt namaz kılınmış olur. Ancak, vitir namazı yatsı namazından sonra kılınır; snnet olan da yatsı ile vitir arasını bir sre ayırmaktır. Hanefilere gre her ne kadar vitir namazı rekt kılınıyorsa da, bu namaz rektla sınırlandırılamaz. Hz. Peygamber'in yatsıdan sonra uyuduğu, daha sonra gece uykusundan kalkarak vitir namazıyla teheccd namazını birlikte kıldığı rivayet edilir. Hz. Aişe (r. anha) dan gelen bir rivayete gre: "Peygamber (s.a.s) gece on rekt (nafile) kılar, bir rekt daha ilaveyle vitri de fa eder (şafak atınca) sabahın iki rekt snnetini de kılardı. Bunların toplamı on rekt tutardı" (Ebu Dvd, II, 348). Raslllah'ın kıldığı vitir namazı farklı olurdu. İslm alimlerine gre, bir, , beş, yedi, dokuz, on bir rekat kılınabilir. Değişmeyen ise, tek rektlı olmasıdır. İmam Şfı ile Ahmed b. Hanbel tek rekt kılınabileceğini sylerken, İmam Ebu Hanife'ye gre vitir rekttır.

Vakti: Yatsı namazının vakti akşam namazının vakti ıktıktan sonra girer ve sabahın vakti girinceye kadar devam eder. Raslllah'ın, yatsı namazını kılmadan nce uyumaktan, namazdan sonra ise oturup konuşmaktan hoşlanmadığı hakkında bir rivayet vardır (Tecrd-i Sarih, II, 489). Yatsıyı gecenin hangi vaktinde kılmak gerektiği konusunda da değişik rivayetler vardır. Bunlara gre Raslullah bazan erken bazan da ge vakit kıldırırdı. Bu rivayetlerin biri şyledir: "...Yatsıyı da bazen erken, bazen ge kıldırırdı. Cemaati toplanmış bulduğunda erken kıldırır, gecikmiş bulduğunda tehir ederdi..." (a.g.e., 508).

Diğer bir kısım hadis-i şeriflerde ise Raslllah'ın mmete zor gelmese yatsı namazını srekli olarak ge vakitte kıldırmayı arzuladığı bildirilmektedir: Hz. Aişe'den: "Raslllah yatsı namazını (erken kıldırmak detleri iken) bir gece ge vakte kadar bırakmışlardı. Bu, İslm'ın yayılışından evvel idi. (O gece) hcre-i saadetlerinden erken ıkmadılar. Nihayet mer gelip Ya Raslallah, buradaki kadınlar, ocuklar uyuyakaldılar' dedi. Bunun zerine Raslllah dışarıya ıkıp mesciddekilere, Şimdi yeryznde sizden başka bu namazı kılmak iin bekleyen yoktur" buyurdular ". Diğer bir rivayette namazdan sonra şunları syledi: (Gitmeye) acele etmeyiniz. Sizlere mjdem var, insanlar iinde sizden başka bu vakitte namaz kılan hi bir kimsenin bulunmaması Allah'ın size (has olan) nimetlerindendir. Herkes imdi namazını kılmış, yataklarına uzanmıştır. Siz ise, namazı bekler hal de olduğunuz srece hep namazda (gibi) siniz. Zayıfın dermansızlığı, hastanın hastalığı, iş sahibinin işi-gc olmasaydı şu namazı gece ortasına kadar geciktirirdim. Bu namazı geciktiriniz; zira siz btn mmetlere bu sayede stn oldunuz. Sizden başka bu namazı hi bir mmet kılmamıştır" (a.g.e., 510-516).

Sabah ve yatsı namazının vakti uyku anına rastladığı iin cemaatle kılmak gl bir iman ve irade istediğinden, bunu yapanlar daha ok sevap kazanırlar. Raslllah şyle buyurmuştur: "Mnafıklara sabah ile yatsı namazlarından daha ağır hibir namaz yoktur. (Halbuki) bu iki namazın (cemaatin)de olan (ecir ve fazileti) bilseler, emekleye emekleye, srne srne de olsa onlara gelirlerdi ". Cemaate gelmeyip evlerinde namaz kılanlar hakkında "Yemin olsun iimden yle geiriyorum ki, mezzine kamet getirmesini emrettikten sonra iinizden birine insanlara imamlık etsin diye emredeyim, sonra ateşli kundakları alıp ezanı işittikten sonra namaza ıkmayanların evlerini başlarına yıkayım" buyurmaktadır. Yukarıda geen hadisten ve şu hadisten ıkan sonuca gre yatsı namazına kadınların da cemaatle kılması caizdir: Abdullah b. mer rivayet ediyor:

"Kadınlarınız sizden geceleyin mescide (gidip ibadet iin) izin istediklerinde, kendilerine izin veriniz". Ancak, fitne ve fesadın yaygınlaştığı, ahlaksızlığın alenileştiği, hele hele mslmanların gvenlikte olmadığı yer ve zamanlarda kadınların evlerinde kılmaları gerekir.

nce drt rektlık gayr-i mekked kılınır (Raslllah'ın bazan terkettiği bu snnetin terkedilmesinde bir sakınca yoktur). Namazın dışındaki farzlar yerine getirildikten sonra kıbleye dnerek iftitah tekbiriyle namaza başlanır. "Sbhaneke" duasından sonra "ez besmele" ekilerek "Fatiha" suresi okunur. Sonra besmelesiz olarak zamm-ı sure okunur, ardından tekbir getirerek rka varılır. defa "sbhane rabbiyel azim" dedikten sonra "semiallah limen hamideh" ve ardından "rabbena leke'l hamd" deyip tekbir getirilerek secdeye gidilir. Secde iki kez tekrarlanır ve her iki secdede en az kez "sbhane rabbiyel l"denir ve llahu ekber" diyerek ikinci rekta kalkılır. İkinci rektın birincisinden farkı "sbhaneke" duası okunmaz, "euzu" ekilmez, besmeleyle başlanır. Aynı birinci rekt gibi kıyam, rk, ve secdelerden sonra oturulur. "Tahiyyat" ve "salli"-"barik" duaları okunduktan sonra nc rekta kalkılır. nc ve drdnc rektlar, birinci ve ikinci rektlar gibi kılınır. Son oturuşta "Tahiyyat", "salli" "barik" dualarından sonra "Rabena" duası da okunur ve nce sağa sonra sola "Esselam aleykm ve rahmetullah" diyerek selam verilir. Selamın ardından "Ellahmme ente's-selam ve minke's-selam tebarekte yazelcelali vel-ikram" diyerek namaz bitirilir.

Farza durmadan nce kamet getirilir (kadınlar getirmez), yatsının farzına diye niyet edilir. İftitah tekbiriyle namaza başlanır. İlk iki rekt aynen snnetteki gibi kılınır. İkinci rekata kalkılır. nc ve drdnc rektlarda yalnızca besmele ile birlikte "Fatiha" okunur. Fatihadan sonra birşey okumadan rka varılır. Ve aynen snnette olduğu gibi drdnc rekttan sonraki son oturuşta btn dualar okunur ve selam vererek farz bitmiş olur.

Ardından iki rekt snnet de aynen daha nce kılınan ilk iki rektlar gibi kılınır ve ikinci rekttan sonraki oturuşta btn dualar okunur,'selam verilerek namazdan ıkılır.

Vitir namazı hakkında İslm alimleri arasında ihtilaf vardır.İki hadisi şerif: "Ey Kur'an ehli, vitir kılın. Şphesiz Allah tektir, tek sever" diyen Raslllah'a bir bedevi, "Ne diyorsun?" dedi. Peygamber efendimiz, "Sylediğim (vitir namazı) ne seni ne de adamlarını ilgilendiren bir şey delil' buyurdu" (Eb Davud, II, 409).

Bu hadis-i şerifi dikkate alan İmam Mlik, Ahmed bin Hanbel ve İmam Şafii vitir namazının snnet olduğunu sylerken; "Vitir namazı haktır. Vitir namazını kılmayan bizden değildir. Vitir haktır, vitir kılmayan bizden değildir. Vitir haktır, vitir kılmayan bizden değildir, "hadisini dikkate alan Eb Hanife vitir namazının vcip olduğunu bildirmiştir. Dolayısıyla Hanefilerin dışındakiler vitir namazını isterlerse yatsıdan sonra kılar, kılmazlarsa da bedevi muamelesi grrler. Hanefiler ise vcip olduğuna inandıkları iin kılarlar. Yatsıdan hemen sonra kılabilecekleri gibi şafak vaktine kadar istedikleri vakitte kılabilirler.

Vitrin kılınışı da, vitre niyet etmek şartıyla ilk iki rektı farzın veya snnetlerin iki rektı gibidir. İkinci rekttan sonraki oturuşta "Tahiyyat" okunduktan sonra nc rekta kalkılır. Besmele ile birlikte Fatiha, ardından zammı sure okunduktan sonra rka varmayıp aynen iftitah tekbiri gibi tekbir alınır, eller kulaklara gtrlerek "Allahu ekber" denir ve sonra eller tekrar bağlanır; "Allahmme inna nestenke..." ve "Allahmme iyyake na'bd..." duaları okunur. Bundan sonra eller bırakılıp rk ve secdelerden sonra oturulur ve diğer namazlardaki gibi dualar okunduktan sona selam verilerek vitir namazı son bulur. Vitir namazını rekttan daha fazla kılmak isteyen beş, yedi, dokuz veya on bir rekt kılabilir ve nc rektta okunan duaları son rektlarda okur, fazladan kıldığı her iki rektı da snnet namazları gibi kılar.

ismet demir Articles

Read more

Movies & Animation
June 6, 2019 | 1056 Views

Science and Technology
November 11, 2019 | 63 Views

Other
December 12, 2019 | 29 Views

Pets and Animals
January 1, 2020 | 20 Views

History and Facts
May 5, 2019 | 109 Views