Efendimizin Özel Hayâtından Sünnet ve Tavsiyeler “Aile ve Evlilik”

NİKÂH VE BOŞANMA

Allah Rasûlü (sav) evliliği teşvik etmiş, bunu bir sünneti olarak nitelemiştir. Bu evlilikler sonucu yetişecek mü’minlerle iftihar edeceğini ifade etmiştir. “Nikâh Benim sünnetimdir, kim Benim sünnetimle amel etmezse Benden değildir. Evlenini

Posted May 5,2019 in History and Facts.

ismet demir
11 Followers 489 Views

NİKH VE BOŞANMA

Allah Rasl (sav) evliliği teşvik etmiş, bunu bir snneti olarak nitelemiştir. Bu evlilikler sonucu yetişecek mminlerle iftihar edeceğini ifade etmiştir. Nikh Benim snnetimdir, kim Benim snnetimle amel etmezse Benden değildir. Evleniniz! Zira Ben, kıyamet gn, diğer mmetlere karşı sizin okluğunuzla iftihar edeceğim. Kimin madd imknı varsa hemen evlensin, kim madd imkn bulamazsa; oru tutsun. nk oru onun iin şehvet kırıcıdır. (İbni Mce, K.S.-6564)

Evlenip oğalmak, Peygamber Efendimizin (sav) kuvvetli bir emri snnetidir. (Ebu Davud, Nesei-4085) Bekr kalmayı yasaklamıştır. (Buhari, Mslim, Tirmizi, Nesei-4280)

Peygamber Efendimiz (sav) yirmi beş yaşında iken, kırk yaşında olan Hz. Hatice (r.anh) ile evlenmiş, onun vefatına kadar başka bir kimse ile evlenmemişti. Elli beş yaşından itibaren, Medine dneminde, pek ok hikmete binaen, evlilikler yapmıştır.

Allah Rasl yakınlarından olsun veya olmasın, insanların evlilikleriyle ilgilenir, evlenmeyi teşvik eder, genleri ynlendirir, (Mslim, Ebu Davud, Nesei-2757) yardımına gerek varsa bizzat kendisi nişanlar ve evlendirirdi. (Buhari-2811) Bekr olan İkfı Peygamber Efendimiz (sav), kınamıştı. yleyse beni evlendir Y Raslallah! deyince de, onu Glsm el-Himyerinin kızı Kerme ile evlendirmiştir. (Msned-4096) Yine azatlı olan Ebu Hindi evlendirmelerini istemiştir. (Ebu Davud, K.S.-5662) Bu konuda şyle buyururdu:Evlenme işi iin, iki kişi arasında aracılık yapmak, en stn aracılıklardandır.(İbn-i Mce-4125)

Evlenen bayanlara yardımcı olmak, onları evliliğe hazırlamak, bilgilendirmek iin bir kadını grevlendirmişti. (Buhari, Mslim, Ebu Davud, Nesei-4076)

Bir kimse, eş seerken dindar (ve ahlaklı) olanı tercih etmelidir. (Buhari, Mslim, Ebu Davud, Nesei-4089)

Reslullah (sav), saliha bir eşi, en iyi bir dnyev meta olarak niteler, (Mslim, Nesei-4087) takv sahibi, saliha hanımlarla evlenmeyi teşvik ederdi. (İbn-i Mce, K.S.-6569)

Allah Resl, evlenen kimselerin velime (dğn) yemeği vermelerini isterdi. (Buhari, Mslim, Ebu Davud, Nesei, Tirmizi, İbni Mce-4157, K.S.-3460, 3962) Bu yemeğe sadece zenginlerin ağırılmasını asla tasvip etmezdi. En kt yemek, sadece zenginlerin ağrılarak fakirlerin terkedildiği dğn yemeğidir. (Mslim, K.S.-c. 11 s. 202) Efendimiz de evlendiği zaman yemek ikram ederdi. (Buhari, Mslim, Ebu Davud, Tirmizi, K.S.-3963 vd.)

Evlilik ve nikhın kolaylaştırılmasını isterdi. (Ebu Davud, K.S.-3463)

Evlenenlerin ok eşya ve mal peşinde olmasını kınardı. Peygamber Efendimizin (sav) kızı Hz. Fatıma (r.anh) evlendiğinde, baba evinden; kadife bir rt, bir su kabı ve ierisi izhirle doldurulmuş bir minder gtrmşt. (Nesei, 4120, K.S.-5724)

Birbirlerine madd ve mnev aıdan denk olan, yakın olanlar evlenmelidir. (İbn-i Mce-4146 ) Kltr, din, hrriyet, anlayış ve dnya grşleri farklı olanlar da evlenirken dikkat etmelidirler.

Ahlak seviyesi dşk olan bir kimseyi, faziletli biriyle değil, kendi denginde biri ile evlendirmelidir. (Ebu Davud, K.S.-5665)

Evlenirken nce bakire olanı tercih edilmelidir. Ancak kişi zel durumuna gre tercihini duldan yana kullanabilir. Cabir b. Abdullahın dul bir hanımla evlendiğini ğrenen Raslullah (sav), bir bakireyi niin tercih etmediğini sorar. O da, evde bakmakla ykml olduğu kk byk pek ok kardeşinin olduğunu syler. Efendimiz (sav) de iyi yaptığını buyurur. (Buhari, Mslim, Ebu Davud, Nesei, Tirmizi, İbn-i Mce, 4093, K.S.-276, 5627)Size bekrları tavsiye ederim, onların ağızları daha tatlı, rahimleri daha hareketlidir.(İbn-i Mce, K.S.-c.15 s. 517)

ncelikli olarak kısır kimselerle evlenmeyi uygun bumazdı. Vedd: ok seven ve Veld: Doğurgan kadınlarla evlenilmesini tercih ederdi. (Ebu Davud, Nesei, K.S.-5623)

Bakirenin evlenmeye karşı ıkmayıp susması, kabul anlamına gelir. Dul olan zaten grşn ekinmeden syler. (Buhari, Mslim, Ebu Davud, Nesei, Tirmizi, İbn-i Mce-4136, K.S.-5656)

Bir kız zorla, istemeden evlendirilemez. Babasının kendisini zorla evlendirdiğini syleyen bir kıza, kendisinin bu konuda serbest olduğunu (babasının zorlayamayacağını) buyurmuştur. (Ebu Davut -4137)Dul kadın kendisiyle istişare edilmeden nikhlanamaz, bakire de, izni sorulmadan nikhlanamaz.(Buhari, Mslim, Ebu Davud, Nesei, Tirmizi, İbni Mce-4136, K.S.-5657)

Talip olunan kızlarla ilgili, zellikle kadınlara danışılmasını tavsiye ederdi. (Ebu Davud, K.S.-5660)

Raslullah (sav) Mslman kardeşinin istediği bir kıza talip olmayı yasaklamıştır. Ancak o vazgeerse o zaman isteyebilir. (Buhari, Mslim, Ebu Davud, Nesei, Tirmizi, İbn-i Mce-4100, K.S.-299)

Evlenecek kimselere, talip olduğu bayanı grmelerini emrederdi.Ona bak, zira bakman, aranızdaki uyum (lfet ve sevginin devamı) iin daha uygundur.(Mslim, Ebu Davud, Nesei, İbn-i Mce -4106,4107,K.S.-5634, 6575)

Efendimiz (sav), nikhın; eşler arasında sevgiyi artıran bir uygulama olduğunu haber vermiştir. (İbn-i Mce, K.S.-6565)

Evlilik (nikh) ilan edilmeli, gizli yapılmamalı, şahitler bulundurulmalı (Tirmizi, İbn-i Mce-4130) Mescitte program yapılabilir. Ayrıca def ve benzeri meşru şeylerle şenlik yapılmalıdır. Nikhta haramla helali ayıran (bir) fark (da) def ve ses (eğlence)dir. (Tirmizi-4108, K.S.-5636, 5638) Ensarlı birinin dğnnde Peygamber Efendimiz (sav), eğlence/şenlik yapılmasını istemiştir. (Buhari-4110, İbn-i Mce, K.S.-5637, 6588) Dğnlerde dağıtılan şekerleme ve benzeri şeyler iin insanların koşturmalarını, itiş kakış yapmalarını hoş grrd. (K.S.-c. 11 s. 219)

Birbirini sevip beğenenler iin en hayırlı ve geciktirmemeleri gereken iş, nikh kıymaktır. (İbn-i Mce-4364)

Allah Resl evlenirken muhakkak belli bir mehir takdir eder ve verirdi. (Ebu Davud-4149, Tirmizi, 3453 v.d.) Mehir vermemek iin berdel yapmayı, iki ailenin, karşılıklı olarak kız değiş tokuşu yapmasını Allah Resl yasaklamıştır. (Nesei-2705, Buhari, Mslim, Ebu Davud, Nesei, Tirmizi, Muvatta, K.S.-5650)

Reslullah (sav); muta (geici, belli bir sre iin yapılan) nikhına nce izin vermiş ancak sonra kesin olarak yasaklamıştır. (Buhari, Mslim, Tirmizi-4231, 4232, Mslim, Nesei-4235, K.S.-5645 v.d.)

Reslullah (sav), evlenenlere şu duyı yapardı: Brekallahu fkum ve breke lekum: Allah sizde bereketi artırsın, sizin iin bu evliliği mbarek kılsın. (Nesei-4114, K.S.-c. 11 s. 218) Brekallahu leke ve breke aleyke ve cemaa beynekm f hayrin: Allah senin iin mbarek kılsın, senin zerine mbarek kılsın. İkinizi hayır (ve mutluluk) da birleştirsin. (Ebu Davud, Tirmizi-4115, K.S.-5641) Breke fkm ve breke lekm: Allah size evliliği mbarek kılsın ve size bereket versin. (Nesei, K.S.-5642)

Allahumme inn eseluke hayreha ve hayre ma cebelteha aleyh. Ve euzu bike min şerriha ve şerri ma cebelteha aleyh: Allhım ben bunun hayırlı olmasını ve hayırlı bir yaradılış zere olmasını diliyorum. Onun şerrinden ve şerli bir tabiat zere olmasından sana sığınıyorum. (Ebu Davud, K.S.-5639)

Evlenen kişinin yedi gne kadar eşiyle birlikte olması, (bir nevi rahatsız edilmemesi) Reslullhın (sav) bir tavsiyesidir. (Buhari, Mslim, Ebu Davud, Tirmizi, Muvatta, K.S.-5714)

Dğne ağrılan kişi mazereti yoksa gitmelidir. (Buhari, Mslim, Muvatta-4178) Dğn yemeğine fakirler zellikle ağrılmalıdır. (Buhari, Mslim, Muvatta-4179)

Reslullah (sav), nesep ynnden evlenmesi haram olanları, st emme ile de haram kıldı. (Tirmizi, K.S.-5669 v.d.)

Allah Resl, evlenen kişiler hakkında, sorulunca gerek bilgi verirdi. Kendisine talip olan iki kişi hakkında Reslullha (sav) gelerek bilgi soran kadına, onların zelliklerini sylemiştir. Birisi iin dayakı, diğeri iinse cimri olduğunu belirtmiştir. (Buhari, Mslim, Ebu Davud, Nesei, Tirmizi, İbn-i Mce-4497)

Evlenecek kişilere aracılık yapar, neride bulunurdu. Fatıma binti Kaysa same b. Zeyd ile evlenmesini tavsiye etmiştir. (Mslim, Muvatta, Ebu Davud,T irmizi, Nesei, K.S.-4203)En hayırlı şefaatlerden (aracılıklardan) biri, evlenecek iki kişi arasında yardımcı olmaktır.(İbn-i Mce, K.S.-6607)

Allah Resl, iki kız kardeşle aynı anda evlenmeyi yasaklamıştır. (Ebu Davud, Tirmizi-4216, K.S.-5686)

Aynı anda drtten fazla kadınla evlenmek yasaktır. Reslullah (sav), drtten fazla karısı olan bir adama, diğerlerini boşamasını emretmiştir. (Tirmizi-4218)

Eşler arasında maddi imknlar aısından adaletli davranmalarını emrederdi.Kimin iki hanımı olur ve aralarında adaletli davranmazsa, kıyamet gn (vcudunun) bir tarafı dşk (felli) olarak gelir.(Ebu Davud, Tirmizi, Nesei, K.S.-5708)

Bir kadın evlenmek istediği bir erkeğe bu talebini iletebilir. Havle b. Hakim, Peygamber Efendimize (sav) gelerek kendisiyle evlenme talebinde bulunmuştur. (Buhari, Mslim, Nesei-7167, K.S.-748)

Bir kimse, başkasının istediği bir kıza aynı anda talip olmamalıdır. (Buhari, Mslim, Ebu Davud, Nesei, Tirmizi, Muvatta, K.S.-5629)

Efendimiz (sav), kızı Fatımanın zerine, Hz. Alinin evlenmesine izin vermemiştir. Bunu muhakkak istiyorsa, Fatımayı boşamasını istemişti. (Buhari, Mslim, Ebu Davud, Tirmizi, K.S.-5693)

Evlilikte velinin iznini gerekli grrd. (Tirmizi, Ebu Davud, K.S.-5653) Mezheplere gre fetv değişse de, anne-babaya rağmen bir evlilik yapılması pek ok ynden sakıncalıdır.

Peygamber Efendimizin Eşleriyle ilgili Durumlar

Hz. Muhammedin (sav) eşleri mminlerin anneleri hkmndedir. Allah Resl, Hz. Aişeyle evleneceğini ryasında defa grdğn belirtmiştir. (Buhari, Mslim-4061, K.S.-5610) Hz. Hatice hayatta iken başka hibir hanımla evlenmemiştir.

Hz. Muhammed (sav) eşlerine karşı ok nazik ve kibardı. rneğin, eşlerinden biri deveye bineceği zaman, zerine yaygıyı serer, devenin yanına oturarak dizlerini bker ve eşi de basarak binerdi. (Buhari, Mslim, Ebu Davud, Nesei-4075, K.S.-5617)

Allah Resl, eşleri iin velime (dğn yemeği) verirdi. Safiye validemiz iin, hurma, st ve yağ ikram etmiştir. (Buhari, Mslim, Ebu Davud, Nesei-4076, Buhari, Mslim, Ebu Davud-4172, Buhari-4174)

Reslullah (sav), her gece bir eşinin odasında kalıyordu. Ayrıca akşamları tm eşleri, kendisinin bulunduğu odaya gelirlerdi. (Mslim, K.S.-5712) Yine gelen bir rivayette de her gn ikindiden sonra Peygamber Efendimizin (sav), tm eşlerini odalarında ziyaret ettiği belirtilmektedir. (K.S.- c.16 s.68)

Boşanma

Allah Resl (sav) boşamayı bir hukuk durum olarak grr ancak son are olarak kabul ederdi. Allhın en sevmediği helal, boşamadır. (Ebu Davud-4413, K.S.- c.6 s.505, K.S.-4082)

Reslullah (sav), haklı bir gerekesi olmadan bir kadının boşanma davası amasını, kocasını boşamayı zorlamasını yasaklamıştır. (Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mce K.S.-4083) Ve Allah hibir sebep yokken karısını boşayan erkeği ve kocasından boşanan kadını sevmez. (Bezzar-4414) Byle yapan cennet kokusu alamaz (cezasını eker.) (Tirmizi, K.S.-1747)

Cinsel gcn kaybolması (iktidarsızlık) boşanma sebebidir. (Taberani-4288) Kadın isterse, nikh esnasında kendisine, boşama hakkını talep edip alabilir. (Muvatta-4377)

Kendini kaybedecek derecede dehşete kapılmış, fkelenmiş, (Ebu Davud, İbn-i Mce-4398) sarhoş, (Buhari-4399) bunamış, akıl hastası olan kişilerin boşaması geersizdir. (Tirmizi-4397)

Bir kimsenin mirastan mahrum bırakmak amacıyla eşini boşaması haramdır. (Msned-5087) Erkeklere miras verip, kadınlara vermemek bir cahiliye adetidir. (Darimi-5124)

Bir kişinin, talakla boşadığı hanımla tekrar evlenebilmesi iin eşinin bir başka erkekle evlenmesi, cinsel ilişkiye girmesi ve adamın onu hr iradesiyle boşaması gerekir. (Buhari, Mslim, Ebu Davut, Nesei, Tirmizi, K.S.-5688) Bu işte hile yapması da haramdır. Hulle yapana da yaptırana da lanet olsun! (Tirmizi, Ebu Davud, Nesei, K.S. -5692)

Efendimiz (sav)den

Ey genler topluluğu! İinizden evlenmeye gc yeten evlensin. nk bu gz haramdan, ferci zinadan daha iyi korur. Gc yetmeyense, oru tutmalıdır. nk oru şehveti kırar. (Buhari, Mslim, Ebu Davud, Nesei, Tirmizi, İbn-i Mce-4084)

Bizim snnetimiz evlenmektir. (Msned-4096)

Kadınla drt (zelliğinden biri) iin evlenilir: Malı, soyu, gzelliği ve dini iin. Sen dindar olanı se ki, elin bereketlensin. (Buhari, Mslim, Ebu Davud, Nesei-4089, K.S.-5626)

Kadınları gzellikleri iin almayın. Kim bilir belki gzellikleri helklarına sebep olur. Malları iin de almayın. Kim bilir belki malları onları azdırır. Onları dinleri iin alın. Dindar olan kara ve burnu kesik bir cariye, daha hayırlıdır. (İbn-i Mce-4090)

Kim evlenirse mnının yarısını tamamlamış olur; diğer yarısı hakkında ise Allahtan korksun. (İbn-i Mce-4090)

Dininden ve ahlkından hoşnut olduğunuz biri, sizden kız istemeye gelirse verin. Vermezseniz, yeryznde fitne ve byk bozgunculuk olur. (Tirmizi-4138, K.S.-5661)

şeyin ciddisi de ciddidir, şakası da ciddidir: Nikh, talk, ricat (bir defa boşadığı karısına geri dnmek). (Tirmizi, Ebu Davud-4420, K.S.-4087)

Eddnya metan. Ve hayr metaid-dnya, el-merets-salihati: Dnya bir metadır. Dnya metalarının en hayırlısı, saliha kadındır. (Mslim, Nesei, K.S.-5624)

Kadını olmayan erkek miskindir, miskindir.

oka malı olsa da mı?

Evet, oka malı olsa da. Kocası olmayan kadın da miskinedir, miskinedir.

Y Reslullah, oka malı olsa da mı?

Evet, kadının oka malı olsa da (Rezin, K.S.-5625)

Liyettehiz ehadkm kalben şkir ve lisnen zkir ve zevceten mmin, tunu ehadehm ala emril hireti: Her biriniz; şkreden bir kalb, zikreden bir dil, ahiret işinize yardımcı olacak bir mmine hanım edinsin. (İbn-i Mce, K.S.-6568)

ismet demir Articles

Read more

Other
October 10, 2019 | 390 Views

Other
December 12, 2019 | 64 Views

Cars and Vehicles
October 10, 2019 | 438 Views

Science and Technology
October 10, 2019 | 400 Views

People and Nations
May 5, 2019 | 410 Views