Peygamber Efendimiz buyurmuştur; Haya imandandır.. İman ise cennettedir.. Hayasızlık cefadandır cefa ise cehennemdedir..

İnsanı halk içinde rezil eden davranış ve hareketlerden muhafaza eden yüksek bir haslettir. Bunun en mühim kaynağı ise Allah korkusudur. Gerçekten de haya dinin kuvvetinden ve imanın sağlamlığından doğan latif ve güzel bir histir. Bu his, dinî ve fıtrî olmak üzere iki

Posted May 5,2019 in Other.

Çağla CY
1213 Followers 63 Views

İnsan ehli haya..

Tags: Haya,
Çağla CY Articles

Read more

History and Facts
May 5, 2019 | 111 Views

People and Nations
April 4, 2019 | 61 Views

Other
July 7, 2019 | 18 Views

Live Style
July 7, 2019 | 33 Views

Education
June 6, 2019 | 110 Views