Bir insanın hikayesi TEVAZU

BAŞARI ;

Sık sık gülmek ve çok sevmektir

Akıllı insanların ve çocukların sevgisini kazanmaktır;

Dürüst eleştirmenlerin onayını almak;

Sahte dostların arkadan vurmalarına dayanmaktır.

Güzeli sevmektir;

Herkesin en iyi

Posted April 4,2019 in Natural.

Ezel
3000 Followers 93 Views

Bir adamcağız kt yoldan para kazanıp bununla kendisine bir inek alır. Neden sonra, yaptıklarından pişman olur ve hi olmazsa iyi bir şey yapmış.

olmak iin bunu Hacı Bektaş Veli'nin dergahına kurban olarak bağışlamak ister.O zamanlar dergahlar aynı zamanda aşevi işlevi gryormuş.

Durumu Hacı Bektaş Veli 'ye anlatır ve HacıBektaş Veli helal değildir diyebu kurbanı geri evirir. Bunun zerine adam Mevlevi Dergahına gider ve aynı

durumu Mevlana 'ya anlatır.Mevlana ise bu hediyeyi kabul eder. Adam aynışeyi Hacı Bektaş Veli'ye de anlattığını ama onun bunu kabul etmediğini syler.Mevlana 'ya bunun sebebini sorar.Mevlana şyle der:

- Biz bir karga isek Hacı Bektaş Veli bir şahin gibidir, yle her leşe konmaz, o yzdensenin bu hediyeni biz kabul ederiz ama o kabul etmeyebilir.

Adam şenmez kalkar Hacı Bektaş Dergahı'na gider ve Hacı Bektaş Veli'ye,Mevlana'nınkurbanıkabul ettiğini syleyip bunun sebebini bir de Hacı

Bektaş Veli'ye sorar. Hacı Bektaş da şyle der:

- Bizim gnlmz bir su birikintisi ise,Mevlana'nın gnl okyanus gibidir.bu yzden, bir damlayla bizim gnlmz kirlenebilir ama onun engin gnl

kirlenmez,bundan dolayı o senin hediyeni kabul etmiştir der.

Ezel Articles

Read more

Economics and Trade
August 8, 2019 | 26 Views

Cars and Vehicles
July 7, 2019 | 69 Views

History and Facts
May 5, 2019 | 225 Views

Other
May 5, 2019 | 103 Views

Live Style
August 8, 2019 | 15 Views