Tarih Nedir? Tarihin Tanımı ve Özellikleri

Tarih nedir? Tarih en kısa tanımıyla bir bilimdir. Türk Dili Kurumu’nun hazırladığı sözlüğe göre Tarih nedir? sorusu şöyle yanıtlanmıştır. Tarih toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar

Posted May 5,2019 in History and Facts.

ismet demir
11 Followers 379 Views

Tarih nedir? sorusu zerine başka bir tanım ise şyledir. Tarih, gemişi anlamak, bugn aıklamak ve yarına ışık tutmak iin gemiş dnemlerde yaşayan insan topluluklarının yaşayışlarını, yaratmış olduğu kltrlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman gstererek inceleyen, nedenleri, sonuları ve yorumlarıyla gnmze aktaran bilimdir.

Tarihin ne olup olmadığı konusu tarihin diğer bilimlerle ilişkisi irdelenmeden aıklığa kavuşturulması zor bir konu olarak grlmektedir. Bu noktada tarihi daha iyi anlayabilmek iin tarihe yardımcı bilimler başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Tarih Nedir? Sorusunun Yanıtı

Tarih Nedir? sorusu uzun zamandır tarihiler tarafından tartışılmış ve yanıtı aranmış bir sorudur. Tarih Nedir? Tarih bilimi iin en temel sorulardan birisidir. Bu nemli soruya yanıt vermeye alışan tarihileri ve araştırmacıları sizler iin derledik. İşte Tarih Nedir? sorusuna verilmiş yanıtlar;

William Henry Walsha Gre Tarih Nedir?

Tarih, gemişle ilgilenmeye insanoğlunun gemişte ilk grndğ zamanla başlar. Tarihin esas meşguliyeti beşer tecrbe ve faaliyetlerdir. Elbette tarihin sadece insanoğlunun ne yaptığı ve neler ektiğini kaydetmekle kalmadığı, ayrıca gemişte kayda değer sayıda doğal olayları da depremler, seller, kıtlık ve benzeri olaylar kaydettiği doğrudur. Fakat tarihin bu olaylarla ilgilenmesi son derece tl mahiyettedir. alışmasının hibir noktasında, tarihi doğayı sırf onu ele almış̧ olmak iin ele almaz; doğa zerinde sadece insani faaliyetlerin bir arka planı olarak durur. Tarihi doğal olaylardan sz ediyorsa, bunun nedeni, sz konusu olayların, tarihinin tecrbelerini tasvir ettiği kadın ve erkeklerin hayatları zerinde etkiye sahip olmasıdır. Olayların byle etkileri olmasaydı, tarihi onlardan sz etmezdi.

Zeki Velid Togana Gre Tarih Nedir?

Tarih ilmi insanların zaman ve mekn erevesinde ortaya ıkardıkları gelişim hadiselerini, bunların şuursuz ilkel hallerinde, tabiat esirleri yahut toplumsal bir vcudun paraları ve toplulukları sıfatıyla yaptıkları fiillerinde ortaya ıkmaları itibariyle ve toplum hayatında mevzuu bahis ayrı hallerde rol ve nemleri tayin ve tespit edilen psikofizik etkenlerin teşkil ettiği ilm bağlılıklar erevesinde araştırır ve tasvir eder.

Edward Hallett Carra Gre Tarih Nedir?

Tarih, insanlar zamanın geişini mevsimlerin dngs, insanın mr gibi doğal srelerin terimleriyle değil de insanın bilinli olarak iine karıştığı ve bilinli olarak etkileyebildiği belli olay dizilerinin terimleriyle dşnmeye başladığı zaman başlar. Tarih, insanın aklını kullanarak, evresini anlamak ve onu etkilemek iin yaptığı uzun mcadeledir.

Tarih Nedir? Kitabı (pdf)

Tarih Nedir?Edward Hallett Carr tarafından 1961 yılında yayınlanmış bir kitaptır.1892de doğan ve 1982de len İngiliz yazar Edward Hallett Carr orijinal adıWhat is History? yani Tarih Nedir? kitabınıtarihin ne olduğunu merak eden herkes iin yazmıştır. Tarih Nedir? kitabında zellikle tarih olguları ve tarihin nesnelliğinin tartışıldığı blmler ilgi ekicidir. Tarih Nedir? kitabı pdf olarak indirilebilir durumdadır.

Not: Tarih Nedir? kitabını pdf olarak indirmek isterseniz aşağıdaki grsele tıklayabilirsiniz.

Tarih Nedir Kitabı İndir
Tarih Nedir? Kitabı (Pdf)

William Henry Walsha Gre Tarih Nedir?

Tarihi neyi tahkik etme peşindedir ve neyi keşfetmeyi beklemektedir? Meseleye yaklaşımın belki en iyi yolu bunları sormaktır. Akla gelen ilk cevap, tarihinin gemişin zihn olarak yeniden inşsını amaladığı şeklindeki malum cevaptır. Kendi iinde bu yeniden inş amacının, tarihin ayrı bir bilgi dalı olarak sınırlarını izip durumunu belirlemeye yarayacağı dşnlebilir. Doğal bilimlerin evremizdeki dnya ile meşgul olduğu varsayımı aıktır. Bu bilimler sahip olduğu veriler bakımından duyu-algılamasına (sense perception) dayanır. Tarih ise aksine, gemiş ile meşgul olur ve bu mnasebetle hatırada yer alan şeyler (memory-impressions) tarihin hammaddesinin vazgeilmez bir parasını oluşturmak durumundadır. Ama aslında tarih ile doğal bilimler arasındaki zıtlık o kadar da keskin değildir. Birinci olarak, bilim adamının, hl (şimdiki zaman) zerinde gemişi dışarıda tutma pahasına durduğu doğru değildir.

Yine, tarihin, kayıtsız şartsız, gemişin incelenmesi olduğu ynnde iddiada bulunulamaz. Normal anlaşıldığı şekilde tarihin, hibir şekilde dikkate almadığı gemişe ilişkin geniş dnemler mesela, insanın şu andaki olduğu yaratık tr gibi bir şeye tekml etmesine takaddm eden tm devirler vardır.

Oral Sandere Gre Tarih Nedir?

Tarihin konu birimi olan tarihi olayla fizik ve doğa bilimlerinin yntemlerinden olan sıkı bir tmdengelim ya da tmevarım ile tam kavranamıyor. nk bu bilimlerin ilgilendiği konunun doğruluğu deney ile ortaya konur; tarihte ise, fizikinin anladığı anlamda, deney yapılamaz.

Glen Karabağa Gre Tarih Nedir?

Deney ve genelleme yapılamaması nedeniyle tarih geleneksel olarak edebiyat, gzel sanatlar vb. gibi beşeri bilimler arasında sayılagelmiştir. Beşeri bilimlerin temelindeki ilke, pratik yol gsterici sonular ıkarmak değil, insanlığın dşndkleri ve yaptıklarının değerli kabul edilerek, tanınması ve korunmasıdır. Gemişteki olayların yeniden inşa edilmesi dikkate değer bir abadır. Tarihi; edebiyatı, sanat tarihisi, halk bilimci vb. gibi kltrel mirasın aktarıcısıdır. Tarihsel mirası tanıtarak ve koruyarak insanlığı anlamamıza yardımcı olur. Stanford bunu aıklamak iin at rneğini vermektedir. Bir atı bir fiziki, bir zoolog, bir veteriner, bir ekonomist, bir kimyacı, bir ressam incelerse, hepsi de atı farklı ve kendi bakış aılarından grecek ve tanımlayacaklardır. Oysa tarihi hem ata, hem atın sahibine, hem atın iinde bulunduğu olaya, dneme, mekana, hem o olayın ilişkili olduğu diğer olaylara, kısacası resmin btnne anlam vermeye alışacaktır. nk tarih bu deneyimin tm ynleriyle ilgilidir.

Mahmut Enes Soysala Gre Tarih Nedir?

Tarihin sosyal bilimler alanı iinde zel ve nemli bir yeri vardır. Bugn dnyada başlı başına bir alan olarak kabul edilmekte ve ğretim kurumlarında okutulmaktadır. Kendine zg felsefesi ve zellikleri ile tarih teki sosyal bilim dalları ile yakın ilişki iindedir. Hatta tarih ile teki sosyal bilim dalları, zellikle psikoloji ve sosyoloji arasında ilişkiler vardır. Birok tarihi, tarihi sosyal bilimlerden ayırmak istemektedir.

Onlara gre, tarih, olayları zellikleri ile tek inceler; sosyoloji ise genellemelerle ilgilidir. Oysa tarihiler genellemelere varırlar; ancak onlarınkiler sosyolojideki genellemelerden farklıdır. Ayrıca, tarihte genellemeler de kendi aralarında farklılıklar gsterir. Kavramlaştırma dzeyinde genellemeler olabildiği gibi, dşnme sreci iinde daha geniş kapsamlı genellemeler de bulunur. Tarih ise sosyolojinin ama ve ilkeleri bakımından farklılaşmaktadır. rneğin, sosyoloji, kavramları aıklayabilmek iin gereğe dayanan bilgileri toplarken; tarih, bilgileri yani gerekleri aıklayabilmek iin kuramları kullanmaktadır. Başka bir deyişle, tarih kuramların ampirik (tecrub) ynden geerliğini ortaya ıkarmaya ynelik alışmaları, sosyoloji ise kuram geliştirmeye dnk ampirik alışmaları iermektedir. Sosyal bilimlerin en nemli dallarından birini teşkil eden aynı zamanda insan etkinliği ve beşer anlayışı da konu edinen tarih ilm sosyal bilimler iinde ok ayrıcalıklı bir yere ve neme sahiptir. nk sosyal bilimlerin yerel ve milllik boyutları ya da vasıflarının ortaya konulmasında en nemli işlevi tarih ilm stlenmiş durumdadır.

Robin George Collingwooda Gre Tarih Nedir?

Tarih diyor Bury, Bir bilimdir ne eksik ne fazla. Belki eksik değil: bu sizin bir bilimle ne kastettiğinize bağlı. Galeri denildiğinde resim galerisi, ya da film dendiğinde sinemanın anlaşılması gibi, bilim deyince de akla doğa biliminin geldiği kaba bir kullanımı vardır.

Savaşlar ve devrimler ve tarihin zerine eğidiği diğer olaylar, tarihilerce, bilimsel kesinlikle incelenmek iin labratuvar koşulları ilgilendiren trden olayları gzlemlemek iin zahmetli ve pahalı yolculuklar yaparlar, nk onların gzlem standartlan uzman olmayan tanıkların betimlemeleriyle tatmin olmalarına elvermeyen trdendir; fakat tarihiler savaşların ve devrimlerin sregitmekte olduğu lkelere gezilere ıkamazlar. Ve bunun nedeni tarihilerin doğa bilimcilerden daha az enerjik ya da cesur olmaları ya da bu tr gezilerin maliyetini daha az karşılayabilmeleri değildir. Bunun nedeni, bu tr gezilerle ğrenilebilecek olguların, tıpkı bir savaş veya bir devrimin kasti tahrikiyle ğrenilebilecek olgular gibi, tarihilere bilmek istedikleri herhangi bir şeyi ğretmeyeceğidir.

Gzlem ve deneye dayalı bilimler bu bakımdan birbirlerine benzerdirler, yani onların amaları belli trden btn olaylardaki srekli ya da yinelenen zellikleri ortaya ıkarmaktır. Fakat tarihinin byle bir amacı yoktur. Bunun nedeni gzlem ve deneye dayalı bilimlerin ve tarihin başka şekillerde oluştuğudur. O halde tarih bir bilim, fakat zel trden bir bilimdir. İşi gzlem alanımız iine girmeyen olayları incelemek, bu olayları gzlem alanımıza giren ve tarihinin ilgilendiği olayların kanıt! dediği bir başka şeyden yola ıkıp, ıkanımsa bir şekilde incelemek olan bir bilimdir.

Sizce Tarih Nedir?

Ders: Tarih Ekibi olarak,

Tarih nedir sorusunu bir de size sormak istiyoruz!

Aşağıda yer alan butona tıklayarak sizce tarih nedir sorumuzu kısaca yanıtlamak ister misiniz?

Tarih Sizce Nedir?

Tek yapmanız gereken yukarıdaki butona tıklayarak tek soruluk formu doldurup bize gndermek. Merak etmeyin bu form hi uzun değil, yalnızca bir iki dakikanızı ayırmanız yeterli.

Tarih nedir sorusunu siz yanıtlayın, biz yayınlayalım! Bylelikle tarihin temel sorularından biri olan Tarih nedir sorusuna hep birlikte yanıt bulmaya alışalım.

ismet demir Articles

Read more

Gaming
January 1, 2020 | 35 Views

Science and Technology
May 5, 2019 | 233 Views

Movies & Animation
June 6, 2019 | 721 Views

Cars and Vehicles
July 7, 2019 | 138 Views

History and Facts
May 5, 2019 | 567 Views