Suçluluk P****olojisinin Kökenleri

Suçluluk P****olojisinin Kökenleri – Suçluluk p****olojisindeki insanlar, suçluluk duygusunun içinde kendilerini hapsolmuş bulurlar, bu duygudan bağımsız düşünemezler ve davranış sergileyemezler. Bu ruh hali içinde olan bir kişi belirli bir şekilde düşündüğü/düş?

Posted May 5,2019 in Education.

gamgam
1 Followers 56 Views

Nedenkendimizde kabahat aramadan duramıyoruz, nedenhayırdediğimizde kendimizikt hissediyoruz,neden aptal olduğumuza inanıyoruz, neden başkalarının bizi sevmesi iin aşırı aba sarf ediyoruz, neden değersiz hissediyoruz, neden uyumlu olmak iin aşırı bir aba iindeyiz, neden yanlış bir şey yaptığımızı srekli dşnmeden edemiyoruz, neden iyi şeyleri hak eden biri olduğumuza inanmıyoruz,neden srekli ve aşırı bir şekilde her şeyi kendi sorumluluğumuzdaymış gibi hissediyoruz,neden insanları kırmamak iin abartılı bir uğraş iindeyiz, neden kendimizi sulayarak tembel, beceriksiz, aciz olarak kendimizi sıfatlandırıyoruz, neden yeterince iyi olmadığımıza inanıyoruz?

Kendimizi ktleyen ve sulayan tmbu haller sululuk psikolojisi iinde olduğumuzun gstergesidir.Neden sululuk psikolojisinin tezahr olan bu halleri yaşıyoruz?sorusu ise NEDEN diye incelememiz gereken esas soru.

Sululuk psikolojisiiinde olan kişiler sululuk duygusunun iinde kendilerini hapsolmuş bulurlar; bu duygudan bağımsız dşnemezler ve davranış sergileyemezler.Bu ruh hali iinde olan bir kişibelirli bir şekilde dşndğ/dşnmediği, hissettiği/hissetmediği ve davrandığı/davranmadığı iin nedeni ve kabahati hep kendindearar.

Peki, nedenleri ve kabahatleri hep kendisinde arayansulukişi neden bu ruh hali iinden sıyrılamaz?

Cevap, sululuk tohumlarının atıldığı ocukluk dneminde yatıyor.

ocuğun zihinsel işleyişi bir erişkininki gibi gelişmiş değildir. Etrafında olup biten her trl olumsuzluğudeneyimlerken ve izlerkenneden-sonu ilişkilerini bir erişkin gibi sağlıklı bir şekilde değerlendiremez.Bir erişkin, yaşadığı veya şahit olduğu olumsuz olayları ve durumları değerlendirirken bu olay ve durumlara,bunlarda rol alan kişilere dışarıdan bakabilecek ve objektif bir şekilde fikir yrtebilecek yetiye sahiptir. ocuk ise bu yetiye yeterince sahip değildir ve kendisinin de iinde olduğu veya izlediği olumsuzlukları nc bir gzle değerlendiremez. Bunu yapamadığı iin yaşanan olumsuzluklarla ilgili neden sonu ilişkilerini sağlıklı bir biimde analiz edemez.

ocuk ya da erişkin olsun, insan beyni yaşadıklarıyla ilgili neden-sonu ilişkisikurmakve belirsizlikten kurtulmakzere programlanmıştır.

Olumsuz bir olay neden oldu,olaya kim neden oldu, hangi olay neye yol atı?Bu ve benzer sorularlaneyin neye yol atığına dairneden-sonu ilişkilerini araştırmak insan beyninin en temel ihtiya vemotivasyonlarındanbiridir.Nedensonu ilişkileri kurma ihtiyacımızın temeli debelirsizlikten kurtulmamotivasyonumuzdankaynaklanır.Belirsizlik beynimizintahamml edemediği bir şeydir.Beynimiz her ne pahasına olursa olsun olaylar,kişilerve olay ile kişiler arasındaki neden-sonu ilişkileri kurmak zorundadır.ocuğun beyni de belirsizliğe katlanamaz ve neden-sonu ilişkileri kurmak ister. Ancak ocuk zihninin erişkin zihninden bazı farklılıkları vardır.Bir ocuk, bir erişkinden farklı olarak etrafında olup bitenlerin nedenini kendisi dışındaki kişilerde arama yetisine yeterince sahip değildir. rneğin,bir ocukanne-babası kavga ettiklerinde bu kavganın ikisi arasındaki bir nedenden kaynaklandığını idrak etmekte zorlanır. ocuk kendisi dışında olan olumsuz bir olayda dahi nedeni kendinde arama eğilimindedir. ocuk byle bir durumda bu kavganın kendisi ile ilgili bir nedenden kaynaklandığını dşnmeye meyillidir; neden, kendisindeolmalıdır şeklinde algılar.ocuğun zihninin, etrafında olan olumsuz olayların ve iinde bulunduğu olumsuz durumların nedenini kendisi dışındaki kişilerde arayamamasıdolayısıyla da kendinde aramaya meyletmesi,sululuk duygusunun yeşermesine ok msait bir ortam yaratır. Bu tamamen bilindışı bir sretir. Annesinin hastalanarak yatağa dşmesi durumunda dahi ocuk annesinin yatağa dşmesinin nedeninin hastalık olduğunu kavramakta glk yaşar vebu durumda kendisinin bir suu olduğuna inanır. Bilinli ve mantıklı bir inanma halinden bahsetmiyorum; buradaki kendinin sulu olduğuna inanma hali tamamen bilindışıdır.ocuk kendisinin sulu olduğuna bilinli bir şekilde dşnerek inanmaz, basite ocuğun beyni bilindışı bir mekanizma ile kendisinin sulu olduğunu algılama eğilimine girer.Olup biten olumsuzluk her ne olursa olsun ocuk nedeni kendisinde arayacaktır.Bir erişkin cinsel bir tacize maruz kaldığında doğal olarak buna yeltenen kişiye fkelenirken tacize uğrayan bir ocuk bunu yapamadığı gibi cinsellik kavramı kafasında netleşmeye başladıka yaşadığı bu olayla ilgili kendisinde nedenler arama eğilimine girecektir;ben bir şey yapmış olmalıyım ki bu tacize maruz kaldıminancı byk lde bilindışı bir şekilde ocuğun dşnme biiminehakimolur.Olup biten olumsuzluk her ne olursa olsun ocuğun zihninin olup bitenleri anlamlandırmave neyin neye neden olduğunu belirli hale getirmek iin bir cevap bulma ihtiyacı ve bu ihtiya doğrultusunda nedeni kendinde arama eğilimi ileriki yaşlarda gelişecek olan sululuk psikolojisinin temelini oluşturmaktadır.

Kişide sululuk duygusunun baskın bir şekildehakimolduğu sululuk psikolojisine yol aan ve geniş bir yelpazeye yayılmış olangemiştravmatikyaşantıların izlerini silmek ve etkilerine duyarsızlaşma yapmakpsikoterapinin nihai hedefi olmalıdır. Bylece sululuk psikolojisini stne yapışmış gibi hisseden kişi bu hissiyatından sıyrılmış olacaktır

gamgam Articles

Recent

Recent Articles From: gamgam

Popular

Popular Articles From: gamgam

Read more

Other
May 5, 2019 | 84 Views

Economics and Trade
August 8, 2019 | 29 Views

Education
July 7, 2019 | 32 Views

Natural
June 6, 2019 | 112 Views

Economics and Trade
August 8, 2019 | 38 Views