DÜNYA HAYATI VE AHİRET

Dinde Dünya Algısı, Dünya Hayatının Önemi Nedir?Allah (c.c) gökyüzündeki yıldızları ve gezegenleri yarattı, onların içinde Dünya gezegenine diğerlerinden farklı bir takım özellikler lütfetti ve daha sonra dünya üzerindeki dağları, ovaları, suları ve atmosferi in

Posted May 5,2019 in History and Facts.

ismet demir
11 Followers 400 Views

Allah (c.c) gkyzndeki yıldızları ve gezegenleri yarattı, onların iinde Dnya gezegenine diğerlerinden farklı bir takım zellikler ltfetti ve daha sonra dnya zerindeki dağları, ovaları, suları ve atmosferi insanın yaşamasına elverişli hle getirdi. Dnya en kıymetli misafiri olan insan iin hazırlanıyordu. Yeryz bir mddet sakin bekledikten sonra Allah (c.c) insanı yarattı. Cennette yaratılan insan yeryzne imtihan iin indirildi. Sonu olarak dnya, insanın imtihan edileceği bir mekn olarak yaratılmış ve onun hayat srmesini sağlayacak imknlarla donatılmıştır.

Allah (c.c) insanlara iki hayat vereceğini bildirmiştir. Bunların ilki insanoğlunun lmden nce yaşadığı, geici, lml ve fni olan dnya hayatıdır. İnsana verilecek olan ikinci hayat ise, lmden sonraki ebed, lmsz ve bk olan ahiret hayatıdır. İnsan ilk olarak dnya hayatına gzlerini atığı iin buna yakın hayat anlamında dnya hayatı denmiştir. Dnyaya gzlerini kapamasından sonraahiret hayatına intikal ettiği iin o hayata da sonraki hayat anlamında ahiret hayatı ismi verilmiştir.

Cenb-ı Hak şyle buyurur:

O ki, hanginizin daha gzel davranacağını imtihan etmek iin lm ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, ok bağışlayıcıdır. (Mlk suresi, 2. ayet.)

Demek ki ebed hayattan nceki kısa ve geici dnya hayatı, insanların imtihan edilmesi iin var edilmiştir. Dnya zerindeki cazip nimetler de imtihan iindir. (Th suresi, 131. ayet.) Aynı şekilde insanın başına gelen sıkıntı ve musibetler de bu imtihanın birer aracıdır. Ayet-i kerimede bunu Allah Teala şyle haber verir:

Andolsun ki, sizi biraz korku ve alık; mallardan, canlardan ve rnlerden biraz azaltma (fakirlik) ile deneriz. (Ey Peygamber!) Sabredenleri mjdele! (Bakara suresi, 155. ayet.) Dnya hayatı, ebedi hayat olan ahiret hayatının kazanılacağı ve şekilleneceği yegne yerdir. İnsanın ahirette bulacağı şey, dnyadayken elde ettiği şeylerdir. Dnya ahiretin tarlasıdır şeklindeki hikmetli szde de ifade edildiği zere; cennet fidanlarını bu dnyada diktiğimiz bir bahe, cehennem de ateşini bu dnyadan gtrdğmz bir yangın yeridir. Şu hlde dnya hayatı son derece mhimdir ve kişinin yaşantısına gre iyi ya da kt olarak bir değere sahip olacaktır.

Dnya hayatına ve ondaki nimetlere yaklaşırken ok dikkatli olmak gerekir. İnsan bunlara doğru bir adım atarken dikkatle dşnmeli, onların kendisine niin verildiğini, karşılığında ne istendiğini ve ne yapması gerektiğini iyi hesap etmeli, aksi takdirde aldanmışlardan olur. nk dnya hayatı insan iin ok aldatıcıdır. (Enm suresi, 70 ve130. ayetler.) Ona inananlar iin dnyanın ne anlama geldiği şu ayette en gzel şekilde tarif edilmiştir:

Bilin ki dnya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir ss, aranızda bir vnme ve daha ok mal ve evlt sahibi olma isteğinden ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibidir ki, bitirdiği şeyler ziraatilerin hoşuna gider. Sonra kurur da sen onun sapsarı olduğunu grrsn; sonra da er p olur. Ahirette ise etin bir azap vardır. Yine orada Allahın mağfireti ve rızası vardır. Dnya hayatı aldatıcı bir geimlikten başka bir şey değildir. (Hadd suresi, 20. ayet.)

Sakın kendilerini sınamak iin onların bir kesimini yararlandırdığımız dnya hayatının ekiciliğine gz dikme! Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aile fertlerine namazı emret, kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz; asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek, gnahlardan sakınanların olacaktır.

(Th suresi, 131-132. ayetler.)

Dnya hayatı yaz yağmuru gibidir, abuk gelip geer. Ancak o, dşnp akledebilecek bir kimsenin dşnmesine yetecek kadar bir zamandır. (Ftır suresi,37.ayet.) Bu sebeple imtihanı kaybedenlerin herhangi bir mazereti ve itiraz hakkı olmayacaktır. Ancak aldananlar bu yeterli vakti iyi kullanamadıkları iin doğru yolu bulamazlar. Oyun, eğlence ve nefsani zevkler peşinde koşarken aniden lme yakalanıverirler. Bu durum ayet-i kerimede şyle anlatılır:

(Allah, inkrcılara) Yeryznde ka yıl kaldınız? diye sorar. Bir gn veya gnn bir kısmı kadar kaldık. İşte sayanlara sor. derler. Allah Teala: Sadece az bir sre kaldınız; keşke siz (bunu) bilmiş olsaydınız.. (Mminn suresi, 112-114. ayetler.) buyurur. Dnya hayatının gayesini anlayamayan ve onu gereği gibi değerlendiremeyen kfirler, dnya hayatına geri dnp Allahın (c.c) istediği gibi yaşamak isterler, ancak buna asla izin verilmez. (Enm suresi, 27.ayet.) Resulullah (s.a.v) dnya hayatının kısalığı konusunda şyle buyurmuştur:

Vallahi, ahiretin yanında dnya, ancak birinizin şu (işaret) parmağını denize daldırması gibidir; parmağının ne kadar su ile dndğne (ıslandığına) bir baksın! (Mslim, Cennet, 55.)

Kuşkusuz sana tekrar tekrar okunandan (ayetlerden) yedisini ve Yce Kuranı verdik. Sakın ola ki, onlardan bazı gruplara verdiğimiz geici dnya nimetine gz dikmeyesin! Onlardan yana zlme, mminlere karşı da alakgnll ol! Kuşkusuz ben apaık bir uyarıcıyım de. (Hicr suresi, 87-89. ayetler)

Sevgili Peygamberimizin (s.a.v) dnyaya bakışını zetleyen rivayetlerden birinde;

Resul-i Ekrem (s.a.v) bir gn Hz. merin (r.a) oğlu Abdullahın (r.a) omzuna elini koydu ve onun şahsında btn Mslmanlara: Dnyada (kimsesiz) bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol! 10 tavsiyesinde bulundu.

Bu hadis, mminlere iki kimseyi rnek vererek dnya ile ilişkilerini bu rnekler zerine dzenlemelerini salık verir. Yolcu rneği ile dnyanın gelip geici bir uğrak yeri olduğu, asıl varılacak ve kalınacak yerin ahiret olduğu vurgulanır. Garip rneği ise, ruhların asıl vatanının bu dnya ve bu beden değil, ruhlar lemi ve ahiret olduğunu ifade eder.

Asıl vatanlarından ayrılan ruhlar, dnyada ve bedende iken gurbettedirler ve kendi vatanlarına dnmenin zlemi iinde yaşarlar. İşte mmin, dnyada tıpkı bir yolcu gibi, kısa bir sreliğine yaşadığını hi aklından ıkarmaz ve tıpkı evinden barkından uzakta kalmış bir garip gibi, ruhunun gerek vatanı olan ahirete srekli zlem duyar.11 Dnyaya hak ettiği kadar değer verir, aşırı bir hırsa kapılarak ahiret hayatını ihml etmez. Ahirete hazırlanmayı terk ederek lzumundan fazla dnyalık işlerle meşgul olmaz.

Resulullah Efendimizin (s.a.v), her trl dnyalık imknı elde etme gcne sahipken bile dnyalık biriktirme hevesi olmamıştı. Fakih sahablerden Abdullah b. Mesd, (r.a) bir gn Allah Resulnn (s.a.v), kk olduğundan gvercin yuvasına benzetilen odasına girmişti. O (s.a.v) bir hasırın zerinde uyuyordu. Hasır, sertliğinden dolayı Rahmet Elisinin vcudunda izler bırakmıştı. İbn Mesd, Resulullahın bu hline dayanamadı ve ağladı. İbn Mesdun (r.a) ağlamasına şaşıran Efendimiz (s.a.v) , Seni ağlatan şey nedir Abdullah! diye sordu. İbn Mesd kendisini ağlatan şeyi anlatmaya başladı: Ya Resulallah, Kisra ve Kayser atlas, hlis ipek ve dbc (İran dokuması ipekli kumaşlar) zerinde uyuyorlar. Sen ise bu hasır zerinde uyuyorsun. Bu hasır da senin vcudunda izler bırakmış. Bunun zerine Peygamberimizin (s.a.v) mbarek ağzından, İbn Mesdu (r.a) teselli eden şu cmleler dkld: Ağlama Abdullah! Dnya onların, ahiret ise bizimdir. Hem benim dnya ile ilgim ne kadar ki? Ben bu dnyada, ancak, bir ağacın altında glgelenen, sonra da oradan kalkıp giden bir yolcu gibiyim.12

Dnya fani, dnyalıklar geiciydi. Fakat ahirete giden yolda haram helal izgisine dikkat ederek dnya mallarını da ihml etmemek gerekiyordu. Peygamberimiz (s.a.v) de bu gzel teşbihiyle bunu anlatmak istiyordu.13

sve-i hasene (en gzel rnek) olan Hz. Muhammed (s.a.v), dnyaya ve zerindeki nimetlere gereğinden fazla değer vermezdi. Zira, gerekleştirilen fetihler sayesinde o, hesabı tutulamayacak kadar mal ve mlke ship olmasına rağmen, mtevazi yaşantısına devam etmiştir. Hlbuki bizzat Allah (c.c) tarafından, savaş ganimetlerinin beşte birini kullanma salhiyeti kendisine verilmişti.14 O da bazı savaşlardan bol miktarda ganimet almıştı. rnek vermek gerekirse sadece Huneynde elde edilen ganimetlerin kırk bin koyun, yirmi drt bin deve, altı yz esir, drt yz ukıyye gmş olduğu belirtilmektedir.15 Ayrıca diğer gazvelerden elde edilen ganimetlerle birlikte, devlet başkanlarından gelen hediyeler de dşnlecek olursa, Peygamberimizin (s.a.v) mreffeh bir hayat yaşamasına engel hibir şey yoktu. Ancak byle bir hayat, onun sade ve cmert yaşantısına uygun dşmemekteydi.16 Zira o, bir hadis-i şerifinde: Uhud Dağı kadar altınım olsa, borcum iin ayırdığım hari, yanımda gnden fazla saklamazdım17 buyurarak, hayatı boyunca dnyalığa nem vermediğini aıka ortaya koymuştur. Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v);

Dikkat edin! Allahdan başka her şey btıldır18 diyen şair Lebdin mısrasını ok beğenmiştir. Hem, Hendek Gazvesi gibi hayatın zorluk ve ilelerinin yoğun bir şekilde yaşandığı yerlerde, hem de dnyanın en byk fethi olan Mekke fethi gibi sevinli anlarında, Allahım! Hayat ancak ahiret hayatıdır19 ifadeleriyle, asıl talip olduğu ebed hakikate işaret etmiştir. Yine onun zht hayatının, hkmdar bir peygamber olmak yerine, kul peygamber olmayı tercih etmesiyle de, yakından alkası vardır. Hayatının son gnlerinde de şahsını kastederek:

Allah, bir kulunu dnya ile kendi katında bulunan şeyler arasında muhayyer bıraktı. O kul da, Allahın katındakileri tercih etti20 buyurmak suretiyle, dnya malına hibir zaman gnl bağlamadığını, her hlkrda nceliği ahirete verdiğini gstermiştir.

10 Buhr, Rikk, 3. 11 Hadislerle Islam, Diynet İşleri Başkanlığı, C 1, s. 344. 12 Tabern, el-Muceml-kebr, C 10, s. 162; İbn-i Mce, Zhd, 3. 13 Hadislerle Islam, Diynet İşleri Başkanlığı, C 6, s.346-347. 14 Enfl suresi, 41. ayet. 15 İbn-i Sad, C 2, 152. 16 Mslim, Talk, 29. 17 Buhr, Temenn, 2. 18 Buhr, Rikk, 29. 19 Buhr, Cihd 33. 20 Mslim, Fedils-Sahbe, 2.

ismet demir Articles

Read more

History and Facts
October 10, 2019 | 378 Views

Natural
June 6, 2019 | 193 Views

Live Style
April 4, 2019 | 118 Views

Sport
May 5, 2019 | 379 Views

Other
January 1, 2020 | 11 Views