KİN KİBİR ÖFKE BENLİK

Her zaman haklı olduklarını düşünen insanlar tanıyor musunuz? Başkalarını hor görüp onlara üstünlük tasladıklarını hissediyor musunuz? Cevabınız evetse, karşınızda olan kişi kibirli bir insandır.

Posted April 4,2019 in Other.

KİN KİBİR FKE BENLİK

Kin, kibir, fke, benlik, ihtiras akli selim bir insanın dşnceleri olmasa gerek
Mantık dışı, bir ego, hayat egosuna yenik dşme, tatmin olmama daha ok benlik, daha ok kin kibir, ihtiras, bir trl şaşalı yaşama doymama, daha ok isteme a gzllk, bunlara erişe bilme dahasını elde etmek iin acıma vicdan duygularını yitirme, zul yapma, zulme ynelme
İşkenceye ynelme, kişileri kendine biata zorlama elindeki imknları gzn kırpmadan yakını, kardeşi de olsa kullanma byklk kompleksi, kendisini egosuyla kutsallaştırma
Hissine duygusuna kapılma
Bir nevi kişi bozukluğu, ruhsal bunalım sonsuz istek, arzu daha ok ben, yalnız Ben, hep ben olma duygusunu doruklara zirveye taşıması ve bunu zoraki de olsa her trl mecra ile kabule zorlanması
Bu duygu diktoral sadist bir duygu getirileri kadar gtrleride var, Sonu acı ve hsranlarla biten hayat hikyeleri hepimizce oğumuzun tanık olduğu olaylar
avuseskunun şaşalı hayatı altın kaplamalı saraylar,hanım efendinin dnyanın en gzel kuafrlerini arayıp ssne dşknlğ,Sırp Lideri milosoviin şaşalı yaşamı,Irak Lideri Saddam Hseyinin kendini arap lideri grmesi altın kaplamalı saraylarda oturması kin kibir ihtirasla damatlarını gzn kırpmadan astırması Libya lideri Albay Muammer kadafinin şaşalı yaşamı,yakın korumalarının dahi iyi eğitilmiş gzel hanımlardan olması Hsn mbareğin kuzey kore devlet başkanı King jon un şaşalı yaşamı bu egonun tatmini sonucu tarihin kara ve acı sayfalarına geen diktatrel zihniyetin sonucu olsa gerek
Kin, kibir, fke benlik dedik, bakınız nerelere, Kimleri anar olduk
Anlatırken bile iim daraldı
Panzehiri elbette var,tevazu,hoşgr,alak gnlllk Yaradandan tr yaradılanı sevmek
Allah bizleri kinden, kibirden, fkeden, benlikten ,belirsizlikten karmaşadan ,kargaşadan uzak tutsun derim

Hatice Serpil K Articles

Read more

Other
August 8, 2019 | 622 Views

Live Style
May 5, 2019 | 441 Views

Travel and Events
June 6, 2019 | 133 Views

Education
April 4, 2019 | 150 Views

History and Facts
May 5, 2019 | 501 Views