KAĞIT HAKKINDA BİLGİLER


KAĞIDIN TARİHÇESİ VE BİLMEMİZ GEREKENLER

.

HAMUR durumuna getirilmiş trl bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, baskı yapmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak

kağıt, hamur haline getirilmiş, eşitli nebati maddelerden yapılan, zerine yazı yazılan, ince, kuru yapraktır. İnceBitkiliflerinin keeleşmesiilemeydana gelen bugnk kağıdın ilk olarak M.S. 1. yzyılda in'de yapıldığı sanılmaktadır.

İnsanoğlunun hayatının bir parası olan yazı, daha nceleri, dz konik, taşveAğagvdeleri ile killi topraktan yapılmış yazı levhaları zerine yazılmaktaydı. Kağıtları iyi kullanmalıyız nk onlarOksijenkaynağı olan ağalardan yapılır.

Aslında M.. 4000 yıllarında Mısır'da bulunan Cyperius ( papirs ) denilen bitkinin sapı uygun boyutlarda kesilip bir tahta zerine dizilip, sulu vaziyette tokmaklanarak bir eşitKağıtretilmekteydi. Yapılışı ve zelliği bakımından bugnk kağıttan farklı olmakla beraber, kağıt ismi bu papirs kağıdından kalmıştır.

Papirsle beraber, eşitli hayvan derilerinden yapılan pergament (parşmen) kağıdı da tarih boyunca kullanılmıştır. Parşmen, bugn bile kullanılan, yazı yazmaya ve resim yapmaya ok elverişli, uzun mrl bir kağıt eşididir.

Kağıt, ilim ve kltrn yayılıp gelişmesinde ok byk bir rol oynamıştır.ve ilk para mantığının birşeyler satın alma, değiş tokuş gibi parasal şeylerin başlangıcı olmuştur. Yazma, taşıma ve muhafazasındaki kolaylıklar, herhangi bir yerdeki ilim ve bilginin ok kısa bir zamanda dnyanın her tarafına kolayca yayılmasını temin etmiş, bylece bugnk medeniyete ulaşılmasının başlıca vasıtalarından birisi olmuştur. Bugnk dnyada kağıt, en başta gelen sanayi mamullerinden biridir ve gnlk hayatta en ok ihtiya duyulan maddelerden biridir. İlmi alışmalar, eğitim ve ğretim messeseleri, her trl basın, yayın faaliyetlerinin yanı sıra para basımında,Ambalajişlerinde, mutfakta ve daha pek ok yerde kağıt kullanılmaktadır.

Eskiden kağıt retimi az yapıldığı iin, dnyanın her yerinde kıymetli tutulurdu. Sonradan retimin bollaşması ve yaygınlaşması ile eski itibarını kaybetti. Ancak son yıllarda kağıt yapımında kullanılan hammaddenin tkenmeye yz tutması, artan maliyetler ve diğer sebeplerle gnden gne kıymetlenmektedir.

Kağıdın kimin tarafından bulunduğu bugn kesin bilinmemektedir. Ancak bugnk kağıt hamuru ile elde edilen kağıdın ilk modeli milattan sonra 105'te in'de Ts'ai Lun adında bir saray grevlisi tarafından yapıldığı kabul edilmektedir. Ts'ai Lun Ağa kabukları, bez paraları ve diğer lifli malzemeleri zl ve yumuşak bir hamur haline gelinceye kadar dvp, elde ettiği hamuru geniş bir tekne iinde suyla karıştırarak ilkMekanikodun hamurunu elde etti.

Daha sonra gzenekli bir kalıbı, hamurun iine daldırılıp yukarıya kaldırıldığında,Sugzeneklerden szlerek aşağıya akıyor, kalıbın yzeyinde lifli bir tabaka kalıyordu. Bu tabaka kalıp zerinden alınıp kurutulduğunda ve zerinden el yapımı silindirlerle ilkel kalenderlemeden sonra kullanıma hazır hale geliyordu.Keşfinden bugne kadar 2000yılgemiştir. Orta Asya'da yapılan araştırma ve kazılarda, nc ve yedinci yzyıllar arasında kullanılan kağıtların dut ağacı kabukları, kendir, kenevir ve pamuktan yapılmış olduğu anlaşılmıştır.

Kağıt, in'den, Orta Asya'ya oradan da İran'a geti. 751 senesinde yapılan Talas Meydan Muharebesinden sonra, in'den alınan esirlerden kağıt yapımı ğrenildi. in'in dışında ilk defa Semerkand'da kağıt yapım merkezi kuruldu.

Yakın Doğuda ilk defa Abbasi hkmdarı Harun Reşid zamanında 754 senesinde Bağdat'ta kurulmuştur. Batı alemi ise Mslmanlardan 400 yıl gibi uzun birzamansonra yine Mslmanlar sayesinde kağıdın varlığından haberdar oldular. Bundan sonra Şam, Trablusşam, Yergen ve Mısır'da kağıt fabrikaları kurulmuştur.

Kuzey Afrika'nın Mslmanlar tarafından fethedilmesi ve daha sonra İspanya'ya geilmesi zerine, kağıt fabrikaları da oraya taşınmıştır. Mslmanlar tarafından kurulması ve Avrupa'nın ilk kağıt fabrikası olması bakımından bu fabrikalar ok nemlidir.

Bylece in'de binlerce yıl nce imalatına başlanan kağıt, zamanla daha yeni metotlarla retilmiş ve 18. yzyılda Fransa'da ilk defa kağıt makinesi yapılmıştır. Kağıt makinelerinde da srekli olarak teknolojik gelişmelere paralel olarak değişiklikler olmuş ve bugnk ok motorlu tahrik sistemli, Hamurun kesafet ( yoğunluk ),Sıcaklık, pH, gramaj ve rutubet gibi zelliklerini kontrol altında tutabilen otomatik kağıt makineleri ortaya ıkmıştır.

172 Views