Khái niệm thương mại và kinh doanh thương mại

Maketing digital - một nền kinh tế hoàn nếu có lựa phương pháp và tầm nhìn hiệu quá

Posted April 4,2019 in Economics and Trade.

Long Dae
715 Followers 189 Views

Thương mại l một phạm tr kinh tế, một lĩnh vực hoạt động của con người lin quan đến cc hnh vi mua bn cc hng ho, dịch vụ. Gắn liền với việc mua bn hng ho, dịch vụ l cc hoạt động xc tiến thương mại.

Kinh doanh thương mại l sự đầ tư tiền của, cng sức của một c nhn hay một tổ chức vo việc mua bn hng ho đ nhằm mục đch kiếm lợi nhuận.

Thương mại v kinh doanh thương mại c mối lin hệ mật thiết với nhau. Khi ni đến thương mại , l ni đến sự trao đổi hng ho thng qua mua bn trn thị trường, ở đu c nhu cầu th ở đ c hoạt động thương mại .Tham gia hoạt động thương mại c cc doanh ngiệp sản xuất v doanh nghiệp thương mại. Về thực chất hoạt động của doanh nghiệp thương mại l hoạt động dịch vụ. Doanh nghiệp thương mại lm dịch vụ cho cả người bn v người mua.

Thương mại thc đẩy sản xuất pht triển, lm cho cc bộ phận kinh tế, cc ngnh thnh một thể thống nhất, nhu cầu của người tiu dng được thoả mn. Hoạt động thương mại gip cho quan hệ kinh tế đối ngoại của một quốc gia pht triển.

Thương mại đảm bảo cho qu trnh sản xuất kinh doanh của cc doanh nghiệp diễn ra bnh thường v lin tục.

Thương mại tc động trực tiếp tới vị thế của doanh nghiệp trn thương trường. Thương mại cng pht triển lm cho vai tr điều tiết, hướng dẫn sản xuất của doanh nghiệp thương mại ngy cng được nng cao v cc mối quan hệ của cc doanh nghiệp thương mại ngy cng được mở rộng.

Kinh doanh thương mại l lĩnh vực hoạt động chuyn nghiệp trong khu lưu thng hng ho. L cầu nối giữa sản xuất v tiu dng, kinh doanh thương mại đng vai tr quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kinh doanh thương mại thc đẩy việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cng nghệ mới vo sản xuất, thc đẩy nhu cầu, đảm bảo cho người sản xuất cũng như người tiu dng những hng ho tốt, văn minh v hiện đại.

Như vậy để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại l vấn đề quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Một trong những hoạt động gp phần cho thương mại pht triển l xc tiến thương mại.

Tags: @tunglongftu,
Long Dae Articles

Recent

Recent Articles From: Long Dae

Popular

Popular Articles From: Long Dae

Read more

Entertainment
October 10, 2019 | 352 Views

Other
April 4, 2019 | 153 Views

Other
June 6, 2019 | 216 Views

History and Facts
October 10, 2019 | 328 Views

History and Facts
May 5, 2019 | 128 Views