Sosyolog Nedir, Ne İş Yapar?

Sosyolog, bireylerin davranışlarını ve bu davranışları şekillendiren toplumu analiz eden bir figürdür.

Sosyolog Nedir, Ne İş Yapar?
Sosyoloji; toplumun insanları nasıl etkilediğini ve insanların toplumu nasıl etkilediğini inceleyen bir bilim dalıdır. Sosyol

Posted October 10,2019 in People and Nations.

·.·★ ᴇᴢᴇʟ ★·.·
3018 Followers 152 Views

Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji, insanların sosyal ilişkilerini ve kurumlarını inceleyen bir toplum bilimidir. Toplumun sistematik alışmasını ve sosyal etkileşimi tanımlayan sosyoloji, farklı alışma alanları hakkındaki alışmaları birleştirir ve insanların eylemlerinin sosyal ve kltrel yapılar tarafından nasıl şekillendirildiğini anlamaya alışır. Toplum, aile, din, su, devlet, ırk, kltr ve sosyal sınıflar gibi birok konu sosyolojinin alanına girer.

İnsan faaliyetlerinin tamamını kapsayan bir sosyal bilim olan sosyolojinin alışma alanı ok geniştir.Bireysel yaşamı inceleyen, toplumlar arasındaki ve dnyadaki nemli konuları analiz eden ve bu konuları aıklayan aydınlatıcı bir alandır.

Bireysel anlamda sosyoloji; romantizm, cinsiyet, din, ırk, aile atışmaları ve sapkın davranışlar gibi durumların sosyal sebeplerini ve sonularını araştırır. Toplumsal anlamda sosyoloji; hukuk, su, yoksulluk ve zenginlik, nyargılar, ayrımcılık, eğitim, şirketler ve sosyal hareketler gibi konuları inceler. Kresel anlamda sosyoloji ise; savaş, barış, g, nfus artışı ve lkelerin ekonomik kalkınması gibi konulara odaklanır.

Sosyoloji, iinde yaşadığımız ve hayatımızı şekillendiren sosyal dnyayı anlamak iin farklı yollar ve bilgiler sağlar. Toplumsal yaşamdaki derin ve zor konuları irdeleyerek, kabul grmş gerekliklerin tesinde grş aısı sunar. zel analitik bakış aısı, sosyal teoriler ve araştırma yntemleri sayesinde hem yaşamı hem de insanlık tarihini şekillendiren sosyal ilişkileri ele alır. Ayrıca, kltrler ve kurumlar arasındaki farklılıkları analiz eden ve geliştiren bir disiplindir.

Sosyolog Nedir?


Sosyolog, szlk anlamına gre toplum bilimcidir. Sosyologlar;sosyal hayat hakkında eleştirel dşnebilen; nemli ve sorulamayan soruları sorabilen kişilerdir. Sosyal araştırma projeleri tasarlayarak deneysel veriler toplayan sosyolog, araştırma bulgularını formle ve analiz eder, toplum yararına sunar.

Başka bir tanıma gre de, sosyolog;toplumu, toplum ile bireylerin karşılıklı ve karmaşık ilişkilerini anlamaya alışan kişidir. Sosyologların temel amacı; toplumsal gerekleri ortaya koyarak, toplumun daha iyi bir noktaya ulaşılmasına katkı sağlamaktır. İnsanların, sosyal dnyanın nasıl olduğunu ve daha iyi bir şekilde nasıl değiştirilebileceğini anlamalarına yardımcı olurlar.

Sosyologlar,toplumu ve sosyal davranışı incelemek iin eşitli yntemler kullanır. Bu yntemlerle grupları, kltrleri, organizasyonları, sosyal kurumları ve insanların bunları geliştirip gerek dnyaya uyarladıkları sreleri incelerler.

Sosyologların oğu; araştırma kuruluşları, niversiteler, kolejler, devlet kurumları, danışmanlık firmaları, hukuk firmaları, medya şirketleri, halkla ilişkiler firmaları ve yardım kuruluşları gibi yerlerde kendilerine yer bulabilir. Sosyoloji gemişine sahip profesrler, ğretmenler, insan kaynakları temsilcileri, avukatlar, ynetim danışmanları, istatistikiler, pazar araştırmacıları, sosyal ve politika analistleri, gazeteciler, halkla ilişkiler uzmanları, sosyal hizmet uzmanları, demografi uzmanları veya anket araştırmacıları potansiyel bir sosyologdur.

Eğitimciler, milletvekilleri, yneticiler ve sosyal hizmet uzmanları sosyal sorunları zmek ve kamu politikalarını formle etmek iin sosyolojik araştırmalar kullanır. Sosyologlar, bu araştırmaları yaparak, analiz eder ve ilgili kişi, kurum veya firmaya sunar.

Sosyologlar,araştırmacı bireylerdir. Entelektel ve meraklı kişiler sosyolog olabilir. Sosyologlar; yntemsel, rasyonel, analitik ve mantıklı dşnme yeteneğine sahip olmalıdır. Ayrıca, sanatsal, yeniliki, sezgisel, hassas, aık ve ileri grşl olmaları beklenir.

Sosyolog Ne İş Yapar?

Sosyologlar, toplumda grnen şeylerin altındaki gerekleri araştıran kişidir. Toplumu gzlemlemek ve toplumsal olayları irdelemek temel grevleri arasındadır. Araştırmalarını bilimsel verilere dayandıran sosyolog, toplumu anlamaya alışırken kişisel yargılarını değil bu verileri kullanır.

Sosyologlar, herhangi bir olayın nedenlerini ve bu nedenlerin nasıl ortadan kaldırılacağını araştırır. rneğin, su işleyen insanların gerekeleri, su oranlarını azaltma yolları gibi farklı alanlardaki birok konu ve olay, sosyologların alışma alanına girer. Hemen hemen tm sosyologlar, bireylerin deneyimleriyle ve bu deneyimlerin bir btn olarak sosyal gruplarla ve toplumla etkileşimi sonucu nasıl şekillendiğiyle ilgilenir. Sosyologlar, aynı toplumda yaşayan insanların davranışlarını inceleyerek ve aynı toplumsal baskıları deneyimleyerek, bu genel kalıpları belirlemeye alışırlar.

Bazı sosyologlar; yasalar, ahlaklar, değerler, dini inanlar, gelenekler, modalar ve ritellerin toplumda meydana getirdiği değişiklikler ve bu değişikliklere sebep olan ve sosyal hayatı ynlendiren kuralları ve sosyal gerekleri inceler. Sosyologlar, toplum hakkında bir btn olarak yz yze etkileşimleri inceleyerek, grup etkileşimlerini ve hatta tm medeniyetleri ieren ve etkileyen byk lekli tarihi olayları irdeler ve gncel durumlara gre bir veri ortaya koyarlar.

Sosyologlar, insanların sosyal yaşamlarını, etkinliklerini, davranışlarını, etkileşimlerini ve organizasyonlarını daha byk sosyal, politik ve ekonomik sreler iin ele alırlar. Sosyal etkilerin farklı birey ve grupları nasıl etkilediği; kurum ve kuruluşların insanların yaşamlarını nasıl değiştirdiği ile ilgilenirler. Ayrıca, bu grupların ve etkileşimlerin kkenini ve gelişimini izlerler.

·.·★ ᴇᴢᴇʟ ★·.· Articles

Read more

Education
July 7, 2019 | 53 Views

Science and Technology
June 6, 2019 | 178 Views

People and Nations
April 4, 2019 | 132 Views

Natural
August 8, 2019 | 36 Views

Other
August 8, 2019 | 42 Views