İslam Tarihi

1. İSLÂM TARİHİ ANABİLİM DALI

Hz. Muhammed’den başlamak üzere Müslümanların çevresinde gelişen olayları ve kaynağını İslâm dininden alan müesseseleri inceleyen İslâm Tarihi, İlâhiyat fakültelerinin temel derslerinden birini oluşturmaktadır.

Posted May 5,2019 in History and Facts.

ismet demir
11 Followers 605 Views

Anabilim Dalı Tarihesi

İslm Tarihi ilk olarak, Ankara niversitesinde Prof. Dr. Hilmi Ziya lkenin 1949 yılında İlhiyat Fakltesi dersleri iin ileri srdğ taslak ierisinde, İslm medeniyetine dair ilimler grubu ierisinde yer almıştır. Ancak, 1953-54 ğretim yılına kadar programda yer almamış ve okutulmamıştır. Bu ğretim yılından itibaren ise Ankara niversitesi İlhiyat Fakltesinin tm sınıflarında haftada iki saat olmak zere okutulmaya başlanmıştır. Bu dersi ilk olarak okutan hocalar arasında Prof. Dr. Neşet ağatay (1953ten Aralık 1981e kadar), Prof. Dr. Hseyin Gazi Yurdaydın (1953ten Temmuz 1990a kadar), Do. Dr. Bahriye ok (1953ten Ekim 1971e kadar) yer almaktadır.

İslm Tarihi, 1976 yılından itibaren II. ve III. sınıflarda haftada ikişer saat okutulmuş, son sınıflarda ise İslm Tarihi ve İslm Kurumları Tarihi şeklinde iki anabilim dalına ayrılmış; bu yeni dzenlemeden sonra İslm Kurumları Tarihi dersi, Prof. Dr. Hseyin Gazi Yurdaydın tarafından okutulmuştur. Prof. Dr. Hseyin Gazi Yurdaydın ayrıca, Trk-İslm Tarihi, İslm Kurumları Tarihi, Paleografi-Epigrafi derslerini okutmuştur. lkemizde başta Osmanlı Tarihinde olmak zere, ok sayıda bilim adamının yetişmesine katkıda bulunmuştur. 1983-95 yılları arasında Trk Tarih Kurumu asl yeliği yapmış; bu tarihten Aralık 1999da vefatına kadar da aynı kurumda Şeref yesi olarak hizmet vermiştir.

1982 yılında Yksek ğretim Kurumunun kurulmasıyla İlhiyat fakltelerinde yeni dzenlemeler yapılmıştır. İslm Tarihi, anabilim dalı olarak, ilk defa oluşturulan blmden biri olan İslm Medeniyeti ve Sosyal Bilimler Blm ierisinde yer almıştır. Hem blm başkanlığını hem de anabilim dalı başkanlığını Temmuz 1990dan emekli oluncaya kadar Prof. Dr. Hseyin Gazi Yurdaydın yrtmştr. Daha sonra bu grevi Prof. Dr. Sabri Hizmetli stlenmiştir. 2002-2008 yılları arasında Prof. Dr. Nesimi Yazıcı, hem İslm Tarihi ve Sanatları Blm hem de İslm Tarihi Anabilim Dalı başkanlığını yrtmştr. 2008-2017 yılları arasında ise Prof. Dr. İbrahim Sarıam, İslm Tarihi ve Sanatları Blm ile İslm Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığını ifa etmiştir.

Ankara niversitesinin 14. 01. 1992 tarih ve 144-1150 sayılı kararıyla blmn ismi İslm Tarihi ve Sanatları olarak değiştirilmiş ve İslm Tarihi Anabilim Dalı bu blm ierisinde yer almıştır. İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığını halen Prof. Dr. Eyp Baş yrtmektedir.

Anabilim Dalı Hedefleri

İslm Tarihi Anabilim Dalı, diğer blm ve anabilim dallarının İlhiyat ğrencilerine kazandırmayı amaladığı bilgi dzeyi ve formasyona paralel olarak, tarih sre ierisinde İslm tarihi ve medeniyetini ele alması bakımından nemli bir fonksiyon stlenmektedir. İslm tarihiliğinin, olayları sadece kronolojik bir tasnif ierisinde ele almak olmadığını, olayları zaman ve mekn şartları ierisinde değerlendirerek, sosyal, kltrel, ekonomik ve siyas boyutlarını ortaya ıkarmak olduğunu benimsetmek ve bu ynde rnek alışmalar sunmak amacındadır. Anabilim dalının diğer hedeflerinden bazılarını şu şekilde sıralamak mmkndr:

 • Klasik dnem İslm Tarihi kaynakları ve literatr hakkında bilgi sahibi olma
 • İslm Tarihi olay ve olgularına bilimsel ve analitik yaklaşma
 • İslm Tarihi alanının kapsamı ve diğer alanlarla ilişkisini bilme
 • Hz. Muhammedin doğduğu ortamın din, kltrel ve sosyal zelliklerini tanıma; hayatına dair populer kltrde yer alan bilgilerde tarih olanla kurgusal olanı birbirinden ayırt etme,
 • Hz. Muhammedin kişiliğini tanıma,
 • Drt Halife dneminin temel siyas olayları vekltr ve medeniyet alanlarındaki temel gelişmelerhakkında bilgi sahibi olma,
 • Emeviler ve Abbasiler dneminin temel siyas olaylar ve kltr medeniyet alanlarındaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olma,
 • Klasik Dnem İslm Tarihinde din ve etnik grupların statlerini, devletle ve birbirleriyle olan ilişkilerini analiz etme,
 • İslm Tarihinde din ve etnik grupların statlerini, devletle ve birbirleriyle olan ilişkilerini analiz etme
 • İslm tarihi araştırmaları ve yazımı esnasında kullanılabilecek temel kaynak trleri hakkında bilgi edinme,
 • Tarih metodolojisinin temel konularını bilme ve araştırmalarında kullanabilme
 • İslm Medeniyeti ve İslm Medeniyeti Tarihinin kaynakları hakkında bilgi sahibi olma
 • İslm Medeniyetinin tarihteki rolyle gelecekteki konumunu analiz etme
 • Medeniyetlerle ilgili gncel tartışmaları izleyip değerlendirme
 • Genel Trk Tarihini ana hatlarıyla bilme
ismet demir Articles

Read more

Science and Technology
January 1, 2020 | 36 Views

Sport
May 5, 2019 | 132 Views

People and Nations
April 4, 2019 | 211 Views

Science and Technology
January 1, 2020 | 34 Views

Natural
August 8, 2019 | 338 Views