Video aperaotor necə işləyir?

Video operatorun kefi olmasa nə olar?

Posted May 5,2019 in Science and Technology.

Fazayil Kamalov
537 Friends 42 Views

İncəsənət adamları z əhval ruhiyyəsi ilə incə sənət yaratmaqdadır. Əyər bir video operatorun keyfi yerində olmasa he bir rejissor və redakdor he bir video material əldə edə bilməzlər.

İşi kollektivi elə şən glər z və qarşı tərəfin fikirinə hrmətlə yanaşmalı əyər bunun əksini etsə operatorun kefi pozularsa işləmək həvəsi lər və o halda he bir yaradıcılıqdan shbət belə gedə bilməz...

Tags: Kamera, Video, Camera,
Fazayil Kamalov Articles

Recent

Recent Articles From: Fazayil Kamalov

Popular

Popular Articles From: Fazayil Kamalov

Read more

Other
August 8, 2019 | 7 Views

Science and Technology
May 5, 2019 | 72 Views

Other
May 5, 2019 | 49 Views

Live Style
August 8, 2019 | 7 Views

History and Facts
May 5, 2019 | 44 Views