Terms Of Use

1- Kullanım Şartları.

Facewonder,de izin verilmeyen ticari iletişimler (spam gibi) yayınlamayacaksınız. Önceden iznimizi almadan, otomatik araçlar (adres toplama botları, robotlar, örümcekler ya da kazıyıcılar) kullanarak diğer kullanıcılara ait içerikleri veya bilgileri toplamayacak ya da Facewonder erişmeyeceksiniz. Facewonder,de saadet zinciri gibi, yasalara uygun olmayan çok katlı pazarlama faaliyetlerinde bulunmayacaksınız. Virüs ya da başka kötü niyetli kodlar yüklemeyeceksiniz. Başka birisine ait giriş bilgilerini istemeyecek veya başka birisinin hesabına erişmeyeceksiniz. Herhangi bir kullanıcıyı rahatsız, tehdit ya da taciz etmeyeceksiniz. Nefret söylemi, tehditkar veya pornografik nitelikli ya da şiddeti teşvik eden, çıplaklık ya da görsel veya keyfi şiddet içeren herhangi bir içerik paylaşmayacaksınız. İlgili yaş tabanlı kısıtlamalara uymadan alkol, flört ya da yetişkinlere yönelik içerikler (reklamlar dahil) barındıran herhangi bir üçüncü taraf uygulaması geliştirmeyecek veya çalıştırmayacaksınız. Facewonder yasadışı, aldatıcı, kötü niyetli veya ayrımcı bir amaç doğrultusunda kullanmayacaksınız. Facewonderin düzgün bir şekilde çalışmasını engelleyecek, kapasitesini zorlayacak, yavaşlatacak ya da görünümünü olumsuz etkileyecek hizmet engelleme saldırısı veya sayfa oluşturma işlevine ya da diğer Facewonder işlevlerine müdahale etmek gibi eylemlerde bulunmayacaksınız. Bu Bildirim'in ve ilkelerimizin ihlal edilmesine yönelik herhangi bir tavsiye ya da destek sağlamayacaksınız. Facewonder kullanıcıları gerçek adlarını ve bilgilerini vermektedir ve bunun böyle kalmasını sağlamak için yardımınıza ihtiyaç duymaktayız. Kayıt süreci ve hesap güvenliğinizin muhafaza edilmesine ilişkin tarafımıza verdiğiniz taahhütlerden bazıları şunlardır: Facewonder,de yanlış kişisel bilgiler vermeyecek veya kendinizden başka birisi için kişinin iznini almadan hesap oluşturmayacaksınız. Birden fazla kişisel hesap oluşturmayacaksınız. Hesabınızı kapatırsak, iznimiz olmadan yeni bir hesap oluşturmayacaksınız. Kişisel zaman tünelinizi öncelikli olarak kendi ticari kazancınız için kullanmayacaksınız ve bu gibi amaçlar için bir Facewonder Sayfası kullanacaksınız. 13 yaşından küçükseniz Wonderi kullanmayacaksınız. Hüküm giymiş bir cinsel suçluysanız Facewonderi kullanmayacaksınız. İletişim bilgilerinizin doğru ve güncel kalmasını sağlayacaksınız. Şifrenizi (veya geliştiriciler için gizli anahtarınızı) paylaşmayacak, başkalarının sizin hesabınıza erişmesine izin vermeyecek veya hesabınızın güvenliğini tehlikeye düşürecek başka eylemlerde bulunmayacaksınız. Hesabınızı (yönettiğiniz Sayfalar veya uygulamalar dahil) önceden yazılı iznimizi almadan kimseye transfer etmeyeceksiniz. Hesabınız ya da Sayfanız için bir kullanıcı adı veya benzer bir tanıtıcı seçerseniz, uygun gördüğümüz takdirde bu kullanıcı adını kaldırma veya geri alma hakkını saklı tutarız (örneğin, bir ticari marka sahibinin, bir kullanıcının gerçek adıyla yakından ilişkisi olmayan bir kullanıcı adı hakkında şikayette bulunduğu durumlarda). Diğer şahısların haklarına saygı duymaktayız ve sizden de aynısını beklemekteyiz. info@facewonder.net

1- Terms of use.

Facewonder, you will not publish any commercial communications (such as spam) that are not allowed. Without our prior consent, you will not collect or access the content or information belonging to other users using automated vehicles (address collection bots, robots, spiders or scrapers). You will not engage in non-legal multi-storey marketing activities such as Facewonder, De pyramid chain. You will not be able to install viruses or other malicious code. You will not request login information from someone else or access someone else's account. You will not disturb, threaten or harassing any user. You will not share any content that is either a hate speech, a menacing or pornography-qualified or promoting violence, nudity or any visual or arbitrary violence. You will not develop or run any third-party apps that host alcohol, flirtation, or adult content (including advertisements) without adherting to the relevant age-based restrictions. You will not use Facewonder for an unlawful, deceptive, malicious or discriminatory purpose. Like interfering with a denial-of-service attack or page-building function or other Facewonder functions that will prevent Facewonderin from functioning properly, force, slow down, or adversely affect its appearance You will not engage in any actions. You will not provide any advice or support for violating this notice and our policies. Facewonder users provide their real names and information, and we need your help to keep it that way. Some of the commitments you provide to us regarding the registration process and retention of your account security are: Facewonder will not give you false personal information or create an account without the consent of the person for someone other than yourself. You will not create more than one personal account. If we close your account, you will not create a new account without our permission. You will not use your personal timeline primarily for your own commercial earnings, and you will be using a Facewonder page for such purposes. If you are under 13, you will not use Wonderi. If you are a convicted sex offal, you will not use Facewonderi. You will keep your contact information accurate and up to date. You will not share your password (or your secret key for developers), allow others to access your account, or take other actions to compromise the security of your account. You will not transfer your account (including pages or apps you manage) to anyone without our prior written consent. If you choose a user name or similar identifier for your account or page, we reserve the right to remove or undo this username if we see it as appropriate (for example, a trademark owner may be closely linked to a user's real name. Complaints about a user name that is not affiliated). We respect the rights of other individuals and we expect the same from you. info@facewonder.net